امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 15
۲۲:۵۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 101674
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 30
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس پیش از ظهر امروز با حضور احمد مسجد‌جامعی رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها و معصومه ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس پیش از ظهر امروز با حضور احمد مسجد‌جامعی رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تفاهمنامه همکاری مشترک شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست کشور امضا شد.

این تفاهمنامه در 7 ماده و یک تبصره و 2نسخه به امضای طرفین رسیده است.

تفاهمنامه اشاره شده با هدف سامان‌بخشی نظام محیط زیست شهرها و فضاهای پیرامونی آنها، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد نظام مدیریت هماهنگ و یکپارچه زیست محیطی شهرها به امضا رسیده است.

به گزارش فارس متن تفاهمنامه اشاره شده به شرح ذیل است:
ماده 1_ موضوع تفاهمنامه:

برنامه‌ریزی، نظارت، اجرا و راهبری هماهنگ مجموعه‌ای از طرح‌ها اقدامات مرتبط و موثر در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی شامل آب، خاک و هوا در فضاهای شهری و حوزه‌های پیرامون آنها.

تبصره 1: در این تفاهمنامه سازمان حفاظت محیط زیست به اختصار «سازمان» و مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها به اختصار «مجمع) نامیده می‌شود.
ماده 2_ اهداف تفاهمنامه:

الف_ ارتقاء شاخص‌های کیفیت آب، خاک و هوای شهرها و فضاهای پیرامون آنها از وضعیت موجود استاندارد‌های مصوب تا پایان برنامه ششم توسعه با رویکرد لیست انسانی.

ب_ بستر‌سازی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود و ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی منابع زیستی و طبیعی در فضاهای شهری و حوزه‌های پیرامونی آنها.

پ_ تلاش و برنامه‌ریزی در جهت تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت_ همکاری متقابل مدیریت شهری و دولت در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های زیست‌محیطی شهرها در برنامه‌ ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی.

س_ بستر‌سازی برای تحقیق و اجرای مدیریت هماهنگ و یکپارچه محیط زیست شهری.
ماده 3_ محورهای اجرایی
اجرای تفاهمنامه به ترتیب زیر خواهد بود:

1_ تدوین مشترک برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه محیط زیست شهری

2_ راه‌اندازی و توسعه مراکز کنترل و پایش محیط زیست شهری در تمام مراکز استانها با همکاری متقابل شوراهای اسلامی ،شهرداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست

3_ اعطای جایزه به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و تاثیر‌گذار در حوزه محیط زیست شهری

4_ برپایی دوره‌های آموزش مرتبط با محیط زیست شهری با همکاری طرفین تفاهمنامه

5_ حمایت از بست و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد (ngo) و فعالیت‌های آنها در حوزه محیط زیست شهری

6_ حمایت از بست و توسعه مطالعات و پژوهش در حوزه محیط زیست شهری
ماده 4_ اقدامات طرفین
الف_ اقدامات مجمع

1_ همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی و راه‌اندازی مراکز کنترل و پایش بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری

2_ همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در راه‌اندازی و نگهداری مراکز پایش و کنترل محیط زیست شهری و ارائه گزارش‌های دوره‌‌ای

3_ اقدام شهرداری‌ها به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در شهرها

4_ الزام شهرداری‌ به رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی و شهری

5_ الزام شهرداری‌ها به انجام ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های شهری

6_ تعامل شهرداری و شوراهای اسلامی استان‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست استان‌ها جهت پایش و سالم‌سازی محیط زیست شهری و راه‌اندازی مراکز کنترل و پایش بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری

7_ همکاری مدیریت شهری در تامین فضا و امکانات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی

8_ حمایت و گسترش نظام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در حوزه محیط زیست شهری

9_ تصویب و راه‌اندازی کمیسیون بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری در مجمع کلانشهرها و مراکز استان‌ها
ب_ اقدامات سازمان‌ها

1_ همکاری در راه‌اندازی و توسعه مراکز کنترل و پایش بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری

2_ تامین خدمات کارشناسی مورد نیاز در مراکز کنترل و پایش محیط زیست شهری

3_ ابلاغ دستور حوزه‌های استانی جهت همکاری و عقد تفاهمنامه با مدیریت شهری بر مبنای مقتضیات محلی

4_ برگزاری دوره‌های آموزش محیط زیست در مراکز استان‌ها

5_ سایر انواع همکاری‌ها و خدمات کارشناسی به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در حوزه محیط زیست شهرها و فضاهای پیرامون آنها

6_ تدوین شاخص‌های کمی و کیفی محیط زیست شهری (بر مبنای مقتضیات محلی به تفکیک استان‌ها)

7_ شراکت‌بخشی شوراهای اسلامی در تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه‌های محیط زیست شهری
ج_ تعهدات مشترک

1_ برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی تخصصی مشترک با تاکید بر مدیریت پسماندهای عادی

2_ برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی تخصصی مشترک با تاکید بر توسعه و ترویج سبک‌های زندگی سازگار با محیط زیست از طریق اصلاح الگوی مصرف

3_ همکاری مشترک به منظور تجمیع صنایع و جلوگیری از پراکندگی صنعت در محدوده شهرهای بزرگ

4_ همکاری در خصوص انتخاب شهر سبز، ساختمان سبز و صدور گواهینامه لازم

5_ همکاری در اجرای ماده 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب 28 خرداد 53 و اصلاحیه 24 آبان 1371 در خصوص واگذاری برخی از وظایف محیط زیست به شهرداری‌ها و شوراها

6_ سایر همکاری‌ها با توافق طرفین این تفاهمنامه
ماده 5_ شیوه و شرایط اجرایی تفاهمنامه

1_ به منظور اجرای بهینه مفاد این تفاهمنامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین در سطح ملی، مابین مجمع و سازمان، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهمنامه را به عهده خواهند داشت.

2_ مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استانها با همکاری سازمان، طرح‌ها و مفاد لازم را تهیه و برای اجرای به استان‌ها پیشنهاد می‌دهد

3_ روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها نیز با پیشنهاد طرح‌ها و اسناد فوق در سطح محلی و تصویب آنها شهرداری‌ها را الزام به اجرای مفاد تفاهمنامه و طرح‌های مسبب مشترک می‌کند.

4_ سازمان نیز واحد‌های تابعه خود را در سطوح استانی ملزم به همکاری با شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها جهت اجرای مفاد تفاهمنامه و طرح‌های مصوب و نیز عقد تفاهمنامه با شوراهای اسلامی بر مبنای مقتضیات محلی می‌کند.
ماده 6_ مدت تفاهمنامه

مدت اجرای این تفاهمنامه 4سال شمسی از تاریخ امضای طرفین به تفاهمنامه است که با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 7_ سایر موارد

این تفاهمنامه در 7 ماده، یک تبصره، در دو نسخه در تاریخ 15 مرداد 93 به امضای طرفین رسیده است و هر یک دارای اعتبار واحد است و دو طرف متعهد خواهند بود که از تاریخ امضای این تفاهمنامه مفاد آن را به دقت رعایت و از هرگونه اقدامی که موجب نقض مفاد آن شود خودداری کند.

مدت اجرای این تفاهمنامه 4 سال شمسی از تاریخ امضا است که با توافق طرفین قابل تمدید است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها