امروز : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 June 21
۰۵:۲۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 102091
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 23
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در اولین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور که با حضور ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در اولین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور که با حضور هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و مسئولان مناسب‌سازی سازمان‌های مختلف که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: باید بسترهای مناسب همکاری بین همه سازمان‌ها فراهم شود؛ چرا که مناسب‌سازی تنها برای فرد معلول نیست و افراد سالمند، کودکان و زنان باردار نیز در استفاده از اماکن و فضاهای عموی سطح شهر سهیم‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه کمتر از 30درصد فضاهای اداری و دولتی مناسب‌سازی شده است، افزود: بیش از 10 میلیون نفر نیازمند مناسب‌سازی معابر شهری هستند و با توجه به رشد جمعیت سالمندی در سال‌های آینده نیاز به این بخش بیشتر از پیش احساس می‌شود؛ از این‌رو دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی معابر برای معلولان و جانبازان براساس قانون در سازمان بهزیستی تشکیل شده است.

وی نقش وزارت کشور و استانداران در مناسب‌سازی فضای شهری را مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: باید الزامات در سطح استان‌ها ایجاد شود و با جدیت بحث مناسب‌سازی به صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد؛ چنانکه سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزات راه و ترابری و صداو سیما از جمله سازمان‌هایی هستند که وظایف اصلی در این خصوص را ایفا می‌کنند.

در ادامه این نشست دستورالعمل برگزاری و نحوه اداره جلسات و اخذ تصمیمات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به همراه 10 بند از آئین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب اعضا رسید که متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل برگزاری و نحوه اداره جلسات و اخذ تصمیمات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی که در اینجا به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود ، با استناد به تبصره 2 ماده 5 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ موضوع تصویب نامه شماره 14515/47457ک مورخ 8 خرداد 91 هیئت محترم وزیران به منظور هماهنگی ، پیگیری و نظارت در امر مناسب سازی اماکن و معابر و حمل و نقل عمومی به شرح این دستورالعمل تشکیل می‌شود:
بند 1: تعاریف و مستندات قانونی:

1.قانون : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.

2.ستاد: ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور ساختاری است با ترکیب مندرج در بند 8 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان که به طور اختصار در این دستورالعمل "ستاد" نامیده می‌شود.

3.مناسب سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر،محیط شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی و رعایت شأن و منزلت انسانی بهره مند شوند.

4.دبیرخانه: دبیرخانه ستاد، ساختاری است با تشکیلات مصوب که پیگیری و نظارت مصوبات این ستاد را بر عهده دارد.

5.تعریف سایر عبارات ذکر شده در این دستورالعمل منطبق با تعاریف مندرج در کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

بند 2: ترکیب اعضای ستاد مطابق ماده 8 اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان:
1.وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
2.رئیس سازمان بهزیستی کشور(دبیر)
3.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4.معاون ذیربط وزارت راه و شهرسازی
5.معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

6.معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7.معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش

8.معاون ذیربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

9.معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10.معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
11.نماینده تشکلهای غیر دولتی ایثارگران

12.نماینده شورای هماهنگی تشکل های غیر دولتی معلولان
13.رئیس شورای عالی استانها

14.رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بند3– دبیرخانه در صورت ضرورت با هماهنگی رئیس ستاد می‌تواند از اشخاص حقوقی یا حقیقی صاحب نظر در مباحث مناسب سازی برای شرکت در جلسات بدون داشتن حق رأی دعوت بعمل آورد.

بند 4– جلسات با حضور رئیس و دبیر و اکثریت اعضاء (نصف + یک ) رسمیت می‌یابد و هر یک از اعضای باید شخصاً در جلسه حضور یابد .

بند 5– در مراکز استانها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد شد .(موضوع تبصره یک ذیل ماده هشت ائین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان)

بند 6– جلسات متناظر با ستاد کشوری و استانی در شهرستانها با عنوان کمیته و با ریاست فرماندار و حضور روسای ادارات متناظر دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد شد.

بند 7 - جلسات ستاد کشوری در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر رئیس ستاد در محل دیگری تشکیل خواهد شد.

بند 8– جلسات ستاد استانی و شهرستانی به ترتیب در محل استانداری و فرمانداری تشکیل خواهد شد.

بند 9- جلسات عادی ستاد هر 2 ماه یکبار (6 جلسه در سال ) بنا به دعوت رئیس و یا دبیر ستاد تشکیل می‌شود.

بند 10– در موارد ضروری جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس ستاد و یا تقاضای حداقل 3نفر از اعضای ستاد تشکیل خواهد شد.

بند 11- مصوبات ستاد با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت مساوی بودن آراء در تصمیمات ستاد ،اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

بند 12- موضوع جلسات ستاد به پیشنهاد اعضاء یا دبیر و با هماهنگی رئیس ستاد مشخص و اعلام می شود.

بند 13- عدم حضور هر یک از اعضاء ستاد در 2 جلسه متوالی و یا 3 جلسه غیر متوالی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، پس از طرح در جلسه ستاد در گزارشات ارائه به هیات محترم وزیران منعکس می‌شود.

بند 14- ستاد در صورت ضرورت برای رسیدگی کارشناسی موضوعات حسب مورد نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی تصمیم گیری می‌کند. کمیته‌های مذکور با هماهنگی دبیرخانه و بر اساس مصوبات ستاد فعالیت و ارائه گزارش می‌کند.

بند 15- صورتجلسات ستاد توسط دبیرخانه تهیه و از سوی رئیس و یا دبیر ستاد ابلاغ می‌شود.

بند 16- دعوت از اعضای ستاد حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه از سوی رئیس و یا دبیر ستاد بعمل می‌آید، دستور جلسه و مستندات آن به همراه دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

بند 17- هریک از اعضاء ستاد م‌ توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات ستاد به دبیرخانه ارجاع کنند. دبیرخانه موظف است موضوعات پیشنهادی را با ترتیب اولویت حداکثر هر سه ماه یکبار جهت تعیین دستور جلسه ارائه کند.

بند 18- مصوبات ستاد برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین لازم اجرا است.

بند 19- مصوبات جلسه ستاد توسط دبیرخانه مورد پیگیری و در قالب گزارش ارائه می‌شود و عندالزوم جهت ارائه گزارش مرتبط از دستگاههای ذی ربط بنا به دعوت دبیرخانه اقدام می‌شود.

بند 20 -دبیرخانه موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش وضعیت فعالیتهای دستگاهها مبتنی بر مصوبات ستاد را به هیات وزیران ارائه کند.

بند 21 -هرگونه تغییر یا بازنگری در مفاد این دستورالعمل بر اساس تصمیم اعضاء و تصویب آن در ستاد امکان پذیر است.

بند 22- این دستورالعمل مشتمل بر 22 بند است که با تأئید اعضای ستاد لازم اجرا است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها