امروز : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 18
۱۷:۱۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 106753
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 29
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و احمد مسجدجامعی رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و احمد مسجدجامعی رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری مشترک مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. متن تفاهم‌نامه به شرح ذیل است:

این تفاهم‌نامه در تاریخ 5 شهریور 93 مابین وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی عباس آخوندی و رئیس مجمع مشورتی رؤسای شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها به نمایندگی احمد مسجدجامعی به منظور بسترسازی برای ارتقاء کیفیت زیست پذیری شهرها و احیا و تحقق شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و تحقق سیاست‌های کلی شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری به شرح ذیل منعقد شد.

از این پس در این تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی به اختصار«وزارتخانه»‌ و مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها به اختصار «مجمع» نامیده می‌شود.

ماده یک - موضوع تفاهم‌نامه

برنامه‌ریزی،‌ نظارت،‌ اجرا و راهبری هماهنگ مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات مشترک و مؤثر در ارتقاء زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان

ماده دو- اهداف تفاهم‌نامه

1- بسترسازی برای رشد و ارتقاء‌شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و هویت‌بخشی به شهرهای کشور

2- ایجاد شرایط مناسب زندگی با ارتقاء‌شاخص‌های زیست‌پذیری شهرها

3- بسترسازی برای تحقق تکالیف قانونی طرفین در برنامه‌ها و اسناد فرا دست

4- افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی و شهروندمداری

5- تدوین برنامه‌های مشترک برای نحوه همکاری در حوزه‌های معماری، شهرسازی و سایر حوزه‌های مرتبط

6- بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در حوزه‌ معماری و شهرسازی

7- بسترسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور

8- ارتقاء‌جایگاه نهاد شورا در فرایند تصمیم‌سازی مرتبط با فرامین معماری و شهرسازی

ماده 3- محورهای اجرایی

1- همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه معماری و شهرسازی

2- راه‌اندازی نهاد آموزش و مطالعات در مراکز استان‌ها با همکاری متقابل شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی

3- برپایی دوره‌های آموزشی، جلسات هم‌اندیشی و همایش‌ها با همکاری طرفین تفاهم‌نامه

4- ایجاد نهادهای تصویب‌کننده طرح‌های شهری با همکاری متقابل مجمع و وزارتخانه

5- همکاری متقابل جهت تسهیل‌گری و بسترسازی در راستای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و شهرها

6- همکاری متقابل به منظور ساماندهی کمربندی‌ها و حوزه‌های دروازه‌ای واقع در محدوده و حریم شهرها در جهت رفع خطرات احتمالی و ارتقاء بهره‌وری

7- تدوین اسناد حوزه شهرسازی و معماری با هماهنگی طرفین تفاهم‌نامه

ماده 4- اقدامات طرفین

الف- اقدامات مجمع

1- همکاری در تدوین اسناد حوزه شهرسازی و معماری با هماهنگی وزارتخانه یا سازمان‌های استانی

2- همکاری شوراها و شهرداری‌ها در راه‌اندازی نهاد آموزش و مطالعات شهری با وزارتخانه یا سازمان‌های استانی نهادهای تصویب کننده طرح‌های شهری

3- همکاری مدیریت شهری و تامین فضا و امکانات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی

4- الزام شهرداری‌ها به صیانت از بافت‌های واجد ارزش شهری و رعایت ضوابط معماری و شهرسازی با هویت ایرانی- اسلامی مطابق با شاخص‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه

5- الزام همکاری شوراها و شهرداری‌ها با سازمان‌های استانی در جهت بومی‌سازی و مستندسازی معماری و شهرسازی بافت‌های واجد ارزش

6- الزام شهرداری‌ها به ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی با کمیته‌های ارتقاء‌ کیفی سیما و منظر شهرها

ب- اقدامات وزارتخانه

1- انجام اقدامات لازم در جهت احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور

2- تسریع، تدوین، تصویب  و ابلاغ ضوابط و شاخص‌های شهرهای با هویت

3- تسریع در روند تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و سایر طر‌ح‌های شهری

4- همکاری با مدیریت شهری در اجرای موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد فرادست

5- همکاری و راه‌اندازی نهاد آموزشی و مطالعات شهری در مراکز استان‌ها و نهادهای تصویب کننده طرح‌های شهری

6- ابلاغ دستور به سازمان‌های استانی جهت همکاری برای اجرای موارد مندرج در تفاهم‌نامه

7- برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیریت شهری در مراکز استان‌ها در صورت نیاز در حوزه‌های شهرستانی

8- الزام سازمان‌های استانی به تدوین شاخص‌های معماری و شهرسازی بومی در چارچوب مقتضیات محلی با محوریت معماری ایرانی- اسلامی

9- انجام وظایف قانونی وزارتخانه در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرها و اعطای بسته‌های تشویقی

10- شراکت بخشی مدیریت شهری و تدوین قانون برنامه ششم توسعه و سایر اسناد فرادست به مرتبط

11- شراکت بخشی مدیریت‌های محلی (شهرداری و شوراها ) در پیوست‌های زیست محیطی،‌معماری، شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی و ...

12- همکاری با مجمع جهت تسریع اجرای مقررات ملی ساختمان از جمله ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 5- شیوه و شرایط اجرایی تفاهم‌نامه

1- به منظور اجرای بهینه مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین در سطح ملی، مابین مجمع و وزارتخانه، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

2- مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با همکاری وزارتخانه، طرح‌ها و مفاد لازم را تهیه و پس از طی گردش کار قانونی مربوطه برای اجرا به استان‌ها پیشنهاد می‌دهد.

3- رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها نیز با پیشنهاد طرح‌ها و اسناد فوق و در سطح ملی و پس از طی گردش کار قانونی مربوطه، شهرداری‌ها را الزام به اجرای مفاد تفاهم‌نامه و طرح‌های مصوب مشترک می‌کنند.

4- وزارتخانه نیز واحدهای تابعه خود را در سطوح استانی ملزم به همکاری با شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها جهت اجرای مفاد تفاهم‌نامه و طرح‌های مصوب و نیز عقد تفاهم‌نامه با شوراهای اسلامی بر مبنای مقتضیات محلی می‌کند.

ماده 6- مدت تفاهم‌نامه

مدت اجرای این تفاهم‌نامه 4 سال شمسی از تاریخ امضای طرفین تفاهم‌نامه است که با توافق طرفین قابل تمدید است

ماده 7- سایر موارد

این تفاهم‌نامه در 7 ماده و یک تبصره و در دو نسخه در تاریخ 5 شهریور 93 به امضای طرفین رسیده و هر یک دارای اعتبار واحد است و دو طرف متعهد خواهند بود که از تاریخ امضای این تفاهم‌نامه مفاد آن را به دقت رعایت و از هر گونه اقدامی که موجب نقض مفاد آن شد خودداری نمایند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار