امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 May 24
۱۹:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 107546
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۲۸
تعداد بازدید: 37
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، تقویم تسهیلات رفاهی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1393_94 و فهرست انواع وام دانشجویی و ...

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، تقویم تسهیلات رفاهی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1393_94 و فهرست انواع وام دانشجویی و مبالغ سرانه آن بر اساس آخرین مصوبات هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی آینده منتشر شد.

 
شرح اقدام تاریخ
صندوق رفاه
ـ ثبت اعتبارات در سیستم اتوماسیون فاز 2
ـ فعال شدن سیستم اتوماسیون فاز 2 برای ثبت تقاضای کلیه تسهیلات صندوق رفاه
15تا 17 شهریور
ـ 22 شهریور
دانشگاه
ـ ثبت اطلاعات دانشجویان واجد شرایط دریافت هر یک از وام‌ها در سیستم اتوماسیون
 

ـ ایجاد فهرست وام و تایید فهرست‌های ایجاد شده توسط معاونت دانشجویی مرکز
 
ـ ارسال نامه پوششی جهت پرداخت وام
از 22 شهریور تا 15 دی ماه
نکات ضروری
1 _ نامه پوششی که در آن تعداد بهره‌مندان و سایر اطلاعات لیست به شکل دست‌نویس باشد فاقد اعتبار حقوقی جهت پرداخت تسهیلات می‌باشد. لذا خواهشمند است نامه پوششی صرفا با امضای معاون محترم دانشجویی مرکز و دارای اطلاعات تایپ شده غیرمخدوش باشد.
 

2_ درج شماره حساب فعال دانشگاه و کد شناسه بانک در نامه پوششی وام‌هایی که به حساب دانشگاه پرداخت می‌شود (شهریه، زیارت و تغذیه) الزامی است.
 

3_ مدارک لازم جهت ساکن و الصاق در پرونده دانشجویان متقاضی هر یک از وام‌ها، در بخش راهنمای تسهیلات پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق خلاصه گردیده است لذا جهت تسریع در امر پرداخت، خواهشمند است ثبت تقاضای وام با الصاق مدارک مورد‌نیاز صورت پذیرد.
 

4_ مبلغ اعتبارات در صورت عدم هزینه‌کرد در نیم سال اول به نیم‌سال دوم منتقتل خواهد شد.
 

5_ اعتبارات به صورت یک مرحله در هر نیم‌سال تحصیلی توزیع می‌گردد و افزایش اعتبار امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 

6_ ثبت سند تعهد و اسکن و الصاق آن در سیستم اتوماسیون فاز 2 الزامی است و اگر چنانچه اسکن مذکور به غیر از تصویر سند تعهد باشد کلیه اطلاعات و لیست‌های وام متقاضیان به دانشگاه مربوطه عودت داده شده و از پرداخت وام جلوگیری به عمل می‌آید.
 

فهرست انواع وام و مبالغ سرانه در سال تحصیلی 94 ـ 93

ردیف
نام وام ضوابط پرداخت
حداکثر مبلغ(ریال)
1 تحصیلی
1) مجرد(ماهیانه)
2)متاهل(ماهیانه)
3) فرزند(ماهیانه) 1) 850 هزار
2)یک میلیون و 150 هزار
3)300 هزار
2
تحصیلی ممتاز و نمونه 1) مجرد(ماهیانه)
2)متاهل(ماهیانه)
3) فرزند(ماهیانه)
1) یک میلیون و 700 هزار
2) دو میلیون و 300 هزار
3) 600 هزار
3 مسکن
1) مجرد(ماهیانه)
2)متاهل تهران (ماهیانه)
3) متاهل 5 شهر بزرگ(ماهیانه)
4) متاهل سایر شهرها( ماهیانه)
1) 850 هزار
2) دو میلیون و 500 هزار
3) 2 میلیون
4) یک میلیون و 700 هزار
4 ضروری
تمام مشمولان طبق قانون صندوق 3 میلیون
5
ضروری( پایان‌نامه خرید کتاب تخصصی)
1) کارشناسی ارشد
2) دکترای تخصصی غیر بورسی
1) سه میلیون 2) پنج میلیون
6
ضروری ممتاز نمونه
تمام مشمولان طبق قانون صندوق 6 میلیون
7
ضروری مبتکر
تمام مشمولان طبق قانون صندوق 10 میلیون
8
ضروری قهرمان ورزشی
تمام مشمولان طبق قانون صندوق 6 میلیون
9
حوادث غیرمترقبه روزانه تمام مقاطع
15 میلیون
10 ودیعه مسکن
1) تهران کاردانی و کارشناسی
2) تهران تحصیلات تکمیلی
3) پنج شهر بزرگ کاردانی و کارشناسی
4) پنج شهر بزرگ تحصیلات تکمیلی
5) سایر شهرها کاردانی و کارشناسی
6) سایر شهرها تحصیلات تکمیلی
1) 50 میلیون
2) 75 میلیون
3) 37 میلیون و 500 هزار
4) 60 میلیون
5) 30 میلیون
6) 45 میلیون
11 ودیعه مسکن مجردی
1) تهران 2) پنج شهر بزرگ
3) سایر شهرها
1) 20 میلیون
2) 15 میلیون
3) 10 میلیون
12
ودیعه مسکن دانشجویان متاهلی غیر ایرانی
تمام مشمولان طبق قانون صندوق 50 میلیون
13
تغذیه
تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

هرساله برمبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده‌های مصرفی دانشجو تعیین می‌شود
14
تحصیلی دانش هسته‌ای
1) کارشناسی مجرد(ماهیانه)
2) کارشناسی متاهل(ماهیانه)
3) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه)
4) کارشناسی ارشد متاهل( ماهیانه)
5) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه)
6) دکترای تخصصی متاهل(ماهیانه)
1) یک میلیون و 125 هزار
2) یک میلیون و 575 هزار
3) یک میلیون و 125 هزار
4) یک میلیون  575 هزار
5) یکی میلیون و 125 هزار
6) یک میلیون و 575 هزار
15
ضروری دانش هسته‌ای 1) کارشناسی
2) کارشناسی ارشد
3) دکترای تخصصی
1) 4 میلیون و 500 هزار
2) چهار میلیون و 500 هزار
3) چهارمیلیون و 500 هزار
16
مسکن دانش هسته‌ای
1) کارشناسی مجرد(ماهیانه)
2) کارشناسی متاهل تهران(ماهیانه)
3) کارشناسی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

4) کارشناسی متاهل سایر شهرها(ماهیانه)
5) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه)

6) کارشناسی ارشد متاهل تهران(ماهیانه)

7) کارشناسی ارشد متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

8) کارشناسی ارشد متاهل سایر شهرها(ماهیانه)
9) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه)

10) دکترای تخصصی متاهل تهران(ماهیانه)

11) دکترای تخصصی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

12) دکترای تخصصی متاهل سایر شهرها(ماهیانه)
1) یک میلیون و 125 هزار
2) سه میلیون و 375 هزار
3) دو میلیون و 700 هزار
4) دو میلیون و 250 هزار
5) یک میلیون و 125 هزار
6) سه میلیون و 375 هزار
7) دو میلیون و 700 هزار
8) دو میلیون و 250 هزار
9) یک میلیون و 125 هزار
10) سه میلیون و 375 هزار
11) دو میلیون و 700 هزار
12) دو میلیون و 250 هزار
 
17 حج عمره
تمام مشمولان طبق قانون صندوق
پنج میلیون 18
زیارت عتبات عالیات کشور عراق
تمام مشمولان طبق قانون صندوق سه میلیون
19
ازدواج تمام مشمولان طبق قانون صندوق
15 میلیون
20 شهریه
1) کاردانی و کارشناسی
2) کارشناسی ارشد ناپیوسته
3) کارشناسی ارشد پیوسته
4) دکترای حرفه‌ای
5) دکترای تخصصی پیوسته
6) دکترای تخصصی ناپیوسته
1) سه میلیون
2) 11 میلیون و 500 هزار
3) هفت میلیون
4) 11 میلیون و 500 هزار
5) پنج میلیون
6) 25 میلیون
21 شهریه غیرانتفاعی
1) کاردانی و کارشناسی
2) کارشناسی ارشد ناپیوسته
3) دکترای تخصصی ناپیوسته
1) سه میلیون
2) 11 میلیون و 500 هزار
3) 25 میلیون
22 شهریه دانشگاه آزاد
1) کاردانی و کارشناسی
2) کارشناسی ارشد ناپیوسته
3) دکترای حرفه‌ای
4) دکترای تخصصی ناپیوسته
1) پنج میلیون
2) 11 میلیون و 500 هزار
3) 11 میلیون و 500 هزار
4) 25 میلیون
23 موارد خاص
روزانه تمام مقاطع 20 میلیون

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار