امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 May 25
۰۸:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 11238
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۱۲
تعداد بازدید: 114
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد یک ‌ساله مجلس نهم ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد یک ‌ساله مجلس نهم پرداخته است که متن کامل این گزارش در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
مقدمه
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسئولیت انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس در حوزه تفنین را برعهده دارد.

فرآیند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس آغاز و با انتشار قوانین ابلاغی به دولت در روزنامه رسمی خاتمه می‌یابد.

سلسله اقداماتی که در این فرآیند وجود دارد، بین سه اداره کل تدوین قوانین، کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین و اسناد و تنقیح قوانین تقسیم می‌شود.

وابستگی فعالیت این معاونت به عملکرد مجلس سبب می‌شود در این گزارش ابتدا عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مربوط به وظایف این معاونت مورد توجه قرار گیرد و سپس به بیان تفصیلی عملکرد هر یک از ادارات کل به تناسب ادارات تابعه خود پرداخته شود.

بنابر آنچه ذکر شد، مجموعه حاضر در چهار فصل به شرح زیر تقدیم می‌شود:

فصل اول ـ عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی
بخش اول ـ مصوبات
بخش دوم ـ جلسات علنی

فصل دوم ـ عملکرد اداره کل تدوین قوانین

بخش اول ـ طرح‌ها و لوایح

بخش دوم ـ مشاورت‌های تقنینی و حقوقی
بخش سوم ـ مشروح مذاکرات

فصل سوم ـ عملکرد اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین

بخش اول ـ شعب و کمیسیون‌های مجلس

بخش دوم ـ امور کارشناسی و جلسات علنی

فصل چهارم_ عملکرد اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
بخش اول_ امور مربوط به تنقیح قوانین

بخش دوم_ امور مربوط به اسناد و مدارک قانونی

بخش سوم ـ امور فوق‌العاده

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل اول_ عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول هفتاد و چهارم و یکصد و دوم قانون اساسی و مطابق آیین‌نامه داخلی خود و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 25/3/1389) مکلف است طرح‌های نمایندگان، طرح‌های شورای عالی استانها و لوایح دولت را که بر اساس مقررات مربوط تنظیم و تقدیم گردیده است، در دستور کار خود قرار دهد. در این رابطه، گردش طرح‌ها و لوایح از اعلام وصول تا ابلاغ آنها به عنوان قانون به دولت و اطمینان از صحت قانون ابلاغی منتشر شده در روزنامه رسمی، اقدامات تقنینی مجلس محسوب می‌شود. این اقدامات در معاونت قوانین به ترتیب ارتباط یا حجم فعالیت به عهده اداره کل تدوین قوانین، اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین اداره کل اسناد و تنقیح قوانین می‌باشد. در طول اجلاسیه اول از دوره نهم، آمار عملکرد مجلس شورای اسلامی در زمینه امور تقنینی به طور کلی به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول_ مصوبات

1_ طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده: 310 مورد
_ طرح‌های نمایندگان: 199 مورد

_ طرح‌های شورای عالی استانها: 10 مورد
_ لوایح دولت:101 مورد
2_ تعداد کل مصوبات مجلس: 53 مورد
_ طرح‌های نمایندگان: 29 مورد

_ طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد
_ لوایح دولت: 24 مورد
3_ تعداد قوانین ابلاغی به دولت: 40 مورد
_ طرح‌های نمایندگان: 19 مورد

_ طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد
_ لوایح دولت: 21 مورد

4_ مصوبات تحت بررسی برای رفع ایراد شورای نگهبان یا ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام: 15 مورد
_ طرح‌های نمایندگان:10 مورد
_طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد
_ لوایح دولت: 5 مورد

5_ تعداد طرح‌ها و لوایح رد شده یا بایگانی یا مسترد شده: 28 مورد
_ طرح‌های نمایندگان: 19 مورد

_ طرح‌های شورای عالی استانها: 1 مورد
_ لوایح دولت: 8 مورد

بخش دوم_ جلسات علنی مجلس

مجلس شورای اسلامی در مدت اجلاسیه اول دوره نهم، تعداد 100 جلسه علنی به مدت 351 ساعت و 30 دقیقه برگزار نموده است که اقدامات تقنینی آن به شرح زیر می‌باشد:

1_ کل اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در صحن: 310 مورد
_ طرح نمایندگان: 199 مورد
_ طرح شورای عالی استانها: 10 مورد
لوایح دولت: 101 مورد

2_ اعلام وصول طرح نمایندگان به صورت عادی: 155 مورد

3_ اعلام وصول طرح شورای عالی استانها به صورت عادی: 10 مورد

4_ اعلام وصول لوایح دولت به صورت عادی: 99 مورد

5_ اعلام وصول طرح نمایندگان با قید یک فوریت: 35 مورد

6_ اعلام وصول لوایح دولت با قید یک فوریت: 2 مورد

7_ اعلام وصول طرح نمایندگان با قید دو فوریت: 9 مورد

8_ رد تقاضای یک فوریت طرح‌های یک فوریتی: 16 مورد

9_ رد تقاضای دو فوریت طرح‌های دو فوریتی: 14 مورد

10_ رد کلیات طرح‌های فوریتی: 6 مورد
11_ طرح‌های مسترد شده: 1 مورد
12_ لوایح مسترد شده: 2 مورد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل دوم _ عملکرد اداره کل تدوین قوانین

طرح‌ها و لوایح

گفتار اول_ سیر گردش طرح‌ها و لوایح

پیش از ارائه گزارش عملکرد اداره کل تدوین قوانین در خصوص طرح‌ها و لوایح، شایسته است ابتدا به سیر گردش طرح‌ها و لوایح در اداره کل مزبور بپردازیم. طرح‌ها و لوایح بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389، برای آنکه در مقام قانون قرار گیرد باید فرآیندی را طی نماید. این فرآیند در دو مبحث قبل و بعد از اعلام وصول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول_ قبل از اعلام وصول

با توجه به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممکن است قبل از آنکه طرح خود را تقدیم مجلس نمایند، از طریق هیئت رئیسه مجلس آن را به اداره تدوین قوانین ارسال نمایند. در این صورت اداره قوانین و اداره مشاورت‌های تقنینی موظفند با عنایت به فرم‌هایی که در اجرای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و با نظر مدیران کل معاونت قوانین تهیه و با تایید هیئت رئیسه مجلس رسیده است، اقدامات کارشناسی خود را به ترتیب زیر انجام می‌دهند:

1_ کارشناس قوانین در دبیرخانه، طرح یا لایحه را از نظر شکلی به و به داشتن امضاء نمایندگان به تعداد مقرر و دستور هیئت رئیسه، معاون قوانین، و در مورد لوایح ملاحظه امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسئول را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2_ از وجود نظر ادره کل اسناد و تنقیح قوانین در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 25/3/1389) اطمینان حاصل می‌کند.

3_ طرح یا لایحه جهت اخذ دستور و ارجاع به ادارات مربوطه، به نر مدیرکل تدوین قوانین می‌رسد و پس از درج دستور به دبیرخانه تحویل داده می‌شود.

4_ دبیرخانه پس از تطبیق طرح یا لایحه با ماده (135) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلمی نسبت به سابقه تقدیم طرح یا لایحه مزبور به مجلس اظهار‌نظر نموده و آن را به اداره قوانین ارسال می‌نماید.

5_ اداره قوانین طرح یا لایحه دریافتی را در اجرای بند (2) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور، از جهات زیر مورد بررسی قرار می‌دهد:

_ رعایت آئین‌ نگارش قانونی و ویرایش ادبی

_ از نظر داشتن امضای مقامات مسئول، موضوع مواد (131) و (136) آئین امه داخلی
_ از حیث داشتن موضوع و عنوان مشخص
_ دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
_ داشتن موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

_ در اجرای ماده (142) آئین‌نامه داخلی، از جهت اینکه دارای یک موضوع یا بیش از یک موضوع است و تقدیم آن در قالب ماده ماده یا مواد متعدد دارای ایراد است یا خیر.

6_ پس از این مرحله، پرونده به اداره مشاورت‌های تقنینی ارسال می‌گردد. در این اداره در اجرای بند (4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و ماده (144) آیین‌نامه داخلی، طرح یا لایحه از جهات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
_ عدم مغایرت با قانون اساسی

_ عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام
_ عدم مغایرت با سند چشم‌انداز
_ عدم مغایرت با قانون برنامه

7_ سرانجام پرونده با بررسی معاون اداره کل و در صورت لزوم همراه با اظهار‌نظر برای تحریر، مقابله، تصحیح و الصاق سوابق، مجددا به ادره قوانین بازگردانده می‌شود.

8_ اداره قوانینی پس از انجام امور مذکور، پرونده را برای اظهار‌نظر نهایی، مدنظر مدیرکل تدوین قوانین می‌رساند.

9_ مدیرکل تدوین قوانین پس از دستور اصلاح اغلاط یا انجام اقدامات کارشناسی تکمیلی، نتایج کارشناسی به عمل آمده را برای اخذ تایید نهایی به دفتر معاون قوانین ارسال می نماید.

10_ معاون قوانین تصمیم خود را ضمن گزارش به هیئت رئیسه برای اقدام به اداره کل تدوین قوانین ابلاغ می‌نماید.

11_ اگر دستور معاون قوانین مبنی بر چاپ و توزیع طرح یا لایحه باشد، پرونده به اداره قوانین ارجاع می‌شود تا پس از اعلام وصول آنها در صحن علنی، اقدام لازم را به عمل آورد.
مبحث دوم_ پس از اعلام وصول

اول_ تا زمان ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی

پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس، برای هر طرح یا لایحه اقدامات ذیل انجام می‌گردد:

1_ دبیرخانه قوانین پرونده‌ای تشکیل می‌دهد.

2_ در دفتر مخصوص، شماره ثبت و چاپ به آن اختصاص داده می‌شود.

3_ پرونده برای پیشنهاد تعیین کمیسیون‌های اصلی و فرعی، به اداره قوانین فرستاده می‌شود.

4_ پیشنهاد اداره قوانین به ترتیب توسط مدیرکل تدوین قوانین، معاون قوانین و نایب رئیس مجلس مورد ملاحظه و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.

5_ پرونده جهت چاپ و توزیع در اختیار اداره قوانین قرار می گرد.

6_ پرونده‌های فرعی به تعداد کمیسیون‌های اصلی و فرعی تشکیل و تحویل اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین می‌گردد.

7_ پرونده‌های اصلی جهت تشکیل پرونده بدل و همچنین ایجاد نسخه الکترونیکی در اختیار دایره ارجاع طرح‌ها و لوایح اداره قوانین قرار می گیرد.

دوم_ دریافت گزارش کمیسیون‌های تخصصی

پس از دریافت گزارش کمیسیون‌های تخصصی و پیشنهاد‌های نمایندگان، اقدامات زیر به ترتیب در اداره کل تدوین قوانین صورت می‌گیرد:

1_ تحریر رایانه‌ای، مقابله و تصحیح متن گزارش‌ها و پیشنهاد‌ها

2_ چاپ و توزیع گزارش‌ها و پیشنهاد‌ها

بدیهی است اقدامات کارشناسی درباره گزارش‌ها و پیشنهادها دریافتی از سوی اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین به عمل می‌آید که در جای خود از آنها یاد خواهد شد.
سوم- رسیدگی در جلسات علنی

با تصویب هر یک از طرح‌ها و لوایح در صحن علنی

با تصویب هر یک از طرح‌ها و لوایح در صحن علنی، اقدامات زیر به ترتیب در اداره قوانین صورت می‌پذیرد:

1- تحریر، مقابله وتصحیح متن مصوبات

2- تنظیم متن مکاتبات مجلس با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت راجع به هر طرح یا لایحه.

گفتار دوم- عملکرد تقنینی اداره کل تدوین قوانین

در این گفتار، باتوجه به سیر گردش طرح‌ها ولوایح که در گفتار نخست توضیح داده شد، گزارشی از آمار عملکرد اداره کل تدوین قوانین در حوزه تقنین به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- تشکیل پرونده اصلی طرح ها ولوایح اعلام وصول شده:    310 مورد

2- تشکیل پرونده فرعی جهت ارسال به کمیسیون ها:         660 مورد

3- اظهار نظر و بررسی کارشناسی (که شامل طرح‌ها و لوایح پیش از اعلام وصول نیز می شود): 341 مورد

4- حضور در جلسات علنی مجلس برای پیگیری و مراقبت در رعایت مقررات آیین نامه داخلی در رسیدگی و تصویب تقاضاهای فوریت طرح‌ها در صحن علنی مجلس :                               100 مورد

5- تحریر رایانه‌ای طرح‌ها، لوایح، گزارش کمیسیون‌ها، پیشنهادهای نمایندگان و مصوبات ارسالی به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ابلاغی به دولت:          28726 صفحه

6- مقابله و تصحیح موضوعات مندرج در بند (5): 1394 مورد و 25030 صفحه
1-6- طرح‌ها: 9344 صفحه
2-6- لوایح: 9975 صفحه
3-6- گزارش کمیسیون‌ها: 1781 صفحه
4-6- ارسال به شورای نگهبان: 1222 صفحه

5-6- ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام: 204 صفحه
6-6- ابلاغ به دولت: 1194 صفحه

7- چاپ طرح‌ها، لوایح، گزارش کمیسیون‌ها، پیشنهادهای نمایندگان: 788 مجلد مشتمل بر 9675 صفحه و شمارگان چاپ جمعا 5010030 صفحه

8- چاپ مشروح مذاکرات مجلس: 88 جلسه مشتمل بر 2756 صفحه و تیراژ چاپ 551200 صفحه

9- تعداد پرونده‌های بدل تهیه شده:                           270 مورد

10- تعداد پرونده‌های الکترونیکی ایجاد شده: 270 مورد با تصویربرداری 30794 صفحه ( لازم به ذکر است تعداد 89 پرونده تعیین تکلیف نشده از دوره هشتم باقی مانده بود که کار ایجاد نسخه الکترونیکی برای آنها هم در طول اجلاسیه اول دوره نهم انجام شده است.)

11- تهیه و به روز رسانی جدول آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده

12- تهیه و به روز رسانی جدول آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول

13- ارسال به شورای نگهبان: 75 مورد ( اعم از اینکه دفعه اول بوده یا دفعات دوم به بعد)

14- ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام: 4 مورد

15- ابلاغ به دولت: 47 مورد که 7 مورد آن در دوره‌های قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در دوره نهم پاسخ مجمع در تایید نظر مجلس و اصل و قانون ابلاغ شده است.

16- چاپ کتاب الزامات رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور زیر نظر معاون قوانین

بخش دوم- مشاورتهای تقنینی و حقوقی

در این بخش گزارشی از عملکرد اداره کل تدوین قوانین در حوزه اظهار نظرهای حقوقی و تقنینی در طول اجلاسیه اول دوره نهم مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ارائه می‌شود.

1- پاسخ به استعلامات ونامه‌های حقوقی و تقنینی رئیس محترم مجلس، هیات رئیسه، نمایندگان محترم مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و آحاد مردم:249 مورد.

2- ارائه نظرات مشورتی و تقنینی و بررسی استفساریه‌ها، طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی با قوانین بالا دستی: 342 مورد.

لازم به ذکر است بیش از 70% نظرات مشورتی و تقنینی این اداره کل در تصویب نهایی طرح‌ها و لوایح موثر بوده است.

3 ـ تدوین، تهیه و تنظیم پیش‌نویس طرح‌های قانونی به درخواست نمایندگان محترم: 24 مورد

4 ـ پاسخ به استعلامات حقوقی و تقنینی حضوری و غیر حضوری و تلفنی مردم: 2150 مورد

بخش سوم ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

قبل از اینکه به شرح وظایف اداره کل تدوین قوانین درباره مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی(در اجرای ماده 116 آیین‌نامه داخلی) بپردازیم، لازم است ابتدا مختصری درباره سیر کار ثبت و تدوین مشروح مذاکرات مجلس از ابتدا تا درج در روزنامه رسمی توضیح دهیم.

گفتار اول ـ گردش کار ثبت و تدوین مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس

هر جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس جلسه، آغاز می‌شود. همزمان صورت جلسه در اتاق کنترل و در اداره تدوین مذاکرات ضبط می‌شود. پس از گذشت دقایقی از شروع جلسه، صوت آن بین کارشناسان مسئول استخراج تقسیم و کار ثبت مذاکرات جلسه علنی مجلس آغاز می‌شود. در مرحله استخراج صورت، کارشناسان مربوط به وسیله دستگاه دیکتافون، اقدام به پیاده‌سازی صوت بر روی نرم‌افزار word نموده و پس از چاپ هر مرحله از استخراج، متون تایپ شده جهت بازبینی به کارشناسان دیگری تحویل داده می‌شود. کارشناسان بازبینی به وسیله رایانه همان صورت را مجدداً استماع نموده و متن را با دقت مورد کنترل و بررسی قرار می‌دهد تا از نظر ویرایشی، نگارشی، اصطلاحات، لغات، اسامی مکان‌های خاص، اسامی اشخاص و همچنین مصوبات و کلیه موارد مطروحه در صحن علنی صحیح و عاری از هرگونه دخل و تصرف باشد. پس از این مرحله، باز دیگر متن حاصله توسط کارشناس دیگری بازخوانی می‌شود و کلیه مطالب مورد مداقه و بررسی و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و با اصل طرح‌ها و لوایح و چاپی‌های اداره قوانین و سایر مستندات مطابقت داده می‌شود. شایان ذکر است در پایان این مرحله، متن پیاده‌سازی شده که مورد بازبینی و بازخوانی کارشناسان این اداره قرار می‌گیرد، جهت ثبت اصلاحات انجام شده در سیستم رایانه، تحویل مسترخج مسؤول مقابله و تصحیح دهد. در مرحله مقابله و تصحیح، متن توسط شخص مصحح در رایانه همراه با شنیدن صورت مربوط مقابله شده تا کلیه مواردی که در مرحله ثبت اصلاحات از قلم افتاده یا لحاظ نشده اعمال گردد. سپس مرحله بازنگری که از مهمترین و اساسی‌ترین مراحل تدوین است آغاز می‌گردد. در این مرحله، تغییرات و اصلاحات نهایی و بازبینی عنوان‌ها با مستندات و اصلاحات به عمل آمده صورت گرفته مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می‌گیرد. آنچه در نهایت تولید می‌شود، محصولی است به یکی دیگر از کارشناسان خبره سپرده می‌شود تا پس از انجام مراحل نرم‌افزاری از قبیل تنظیم صفحات، ادغام قسمت ‌های مختلف استخراج شده و صفحه‌بندی به شکل و قالب مرسوم درآید. پس از این مرحله، مرحله چاپ و مقابله نهایی است که در آن نمونه متن قابل چاپ مجدداً با متن قبلی تطبیق و مقابله نهایی می‌گردد. پس از ثبت اصلاحات مجدد و تکمیل قسمت ضمائم و پیوست‌ها و الحاق آن به بخش مشروح مذاکرات، فرم گردش کار و نمونه آماده چاپ به مدیر کل تدوین قوانین جهت ملاحظه و صدور دستور چاپ تسلیم می‌شود. با امضاء مشروح مذاکرات توسط رئیس جلسه، مشروح مذاکرات با شمارگان 200 چاپ و بین نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی و برخی متقاضیان از بخش‌های عمومی توزیع می‌گردد. همچنین متن الکترونیکی مشروح مذاکرات برای درج در روزنامه رسمی به آن روزنامه ارسال می‌شود.

گفتار دوم ـ عملکرد اداره کل تدوین قوانین در مورد مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس

با عنایت به گردش‌کاری که در گفتار قبل ذکر شد، در این گفتار گزارشی از آمار و عملکرد اداره کل تدوین قوانین در این حوزه به شرح زیر ارائه می‌شود.
مبحث اول - امور جاری

1 ـ تعداد جلسات علنی:                                     100 جلسه

2 ـ میزان ساعت جلسات:                                  351.30 ساعت

3 ـ تعداد صورت نیم ساعته :                               703 قسمت

4 ـ حضور در پارلمان جهت صحن نگاری:                 351.30 ساعت

5 ـ استخراج نوارها:                                         2635.30 ساعت

6 ـ بازبینی نوارها و تلفیق با یادداشت‌های پارلمان:   1506 ساعت

7 ـ بازخوانی‌ نوارها و تلفیق آنها :                      1129.30 ساعت

8 ـ تصحیح و اصلاح در رایانه :                              503.50 ساعت

9 ـ مقابله و تصحیح :                                         941.45 ساعت

10 ـ بازنگری و بازبینی نسخ مقابله شده و تنظیم عنوان‌ها : 630 ساعت

11 ـ اصلاح ایرادات و صفحه‌آرایی جهت چاپ نهایی:  1129.30 ساعت

12 ـ تعداد صفحات چاپ نهایی:          3603 صفحه

13 ـ تجلید ساده مشروح مذاکرات هر 25 جلسه یک جلد:   3 جلد(تاکنون)

14 ـ تجلید نفیس مشروح مذاکرات حاوی نسخه امضایی رئیس جلسه:    9 جلد

15 ـ استخراج و شناسایی امضای بیانیه‌های نمایندگان:      26 بیانیه‌ ـ 78 ساعت

16 ـ ارسال مشروح مذاکرات از طریق سیستم پیام به روزنامه رسمی:    87 جلسه

مبحث دوم ـ امور فوق‌العاده

1 ـ تهیه فهرست عناوین جلسات مشروح مذاکرات تا جلسه 100
2 ـ تهیه جدول تاریخ جلسات تا جلسه 100

3 ـ پاسخگویی به نمایندگان و دیگر متقاضیان راجع به مشروح مذاکرات

4 ـ تهیه آمار عملکرد نمایندگان در صحن علنی به درخواست آنان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل سوم_ عملکرد اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین

معاونت قوانین در رابطه با افتتاح و استقرار مجلس وظایفی را مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون آئین‌نامه داخلی برعهده دارد. خلاصه‌ای از اهم این وظایف که با آغاز هر دوره باید به انجام رسد توضیح داده می‌شود:

دریافت اعتبارنامه‌ها و پرونده انتخاباتی نمایندگان از وزارت کشور، معرفی هیئت رئیسه سنی و همکاری در تشکیل جلسه افتتاحیه و مراسم تحلیف، اقتراع و تشکیل شعب و انجام وظایف موضوع مواد (27) تا (39) آئین‌نامه داخلی و انجام انتخابات هیئت رئیسه موقت و دائم و تشکیل کمیسیون‌ها، وظایف تقنینی معاونت قوانین محسوب می‌گردد که به عهده اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین می‌باشد.

اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین در اجرای اجزاء (5) و (6) بند (1) و جزء (5) بند (2) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحیه مورخ 18/12/1389 آن با بررسی کارشناسانه گزارش کمیسیون‌ها در مورد طرح‌ها و لوایح و رفع ایرادات ویرایشی، شکلی و ماهوی و اعلام مغایرت‌های آنها با قوانین و اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی، سیاست‌های کلان و قوانین برنامه پس از تعامل با کمیسیون‌های ذی‌ربط و در موارد لزوم تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و مراکز پژوهشی مرتبط، تلاش وافری را برای ارتقاء کیفی مصوبات مجلس به عمل می‌آورد.

علاوه بر این، اداره کل کمیسیون‌ها در جهت تسهیل اجرای حکم ماده (2) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و بندهای ذیل آن، ضمن شرکت در نشست‌های کارشناسی مشترک با ادارات کل معاونت قوانین، در حد بضاعت خود به ارائه مشاوره پرداخته است.

اقدامات اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین در اجرای آئین‌نامه داخلی و مصوبات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره نهم تا تاریخ 6/3/1392 به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول - شعب و کمیسیون‌های مجلس:
گفتار اول- افتتاحیه مجلس و تشکیل شعب

1- کلیه پرونده‌ها و اعتبارنامه‌های منتخبین از وزارت کشور دریافت شد.

2- دبیران هر یک از شعب برای انجام امور شعب با ابلاغ داخلی منصوب شدند.

3- در اجرای ماده (30) آئین‌نامه داخلی فهرست حوزه‌های انتخابیه مربوط به هر شعبه تنظیم و سپس فرم‌های تهیه شده به همراه پرونده‌های انتخاباتی و اعتبارنامه‌های منتخبین به دبیر شعبه مربوط تحویل گردید.

4- در اجرای ماده (10) آئین‌نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه سنی مجلس تعیین شدند و اداره اولین جلسه مجلس در دوره نهم در مورخ 7/3/1391 را بر عهده گرفتند.

5- در اجرای ماده (27) آئین نامه داخلی مجلس، اقتراع شعب صورت گرفته و فهرست اعضای هر شعبه تنظیم و در مربوطه جهت اطلاع نمایندگان نصب گردید.

6- گزارش شعب به ترتیب وصول در خصوص هیئت رئیسه آنها جهت قرائت در جلسه علنی در دستور قرار گرفت.
گفتار دوم - بررسی اعتبارنامه‌ها

1- در جلسه دوم مجلس، هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند.

2- در اجرای ماده (33) آئین نامه داخلی گزارش شعب در خصوص رد یا تصویب اعتبارنامه‌های منتخبین دریافت و در دستور کار مجلس جهت اخذ رای قرار گرفت.

3- در اجرای ماده (14) آئین نامه داخلی، قرائت گزارش شعب در مورد اعتبارنامه‌ها و تصویب اعتبارنامه بیش از دو سوم نمایندگان، انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس در چهارمین جلسه علنی طی روز سه‌شنبه مورخ 16/3/1391 انجام شد.

4- اعتبارنامه پانزده نفر از نمایندگان به کمیسیون تحقیق ارجاع و در پی وصول گزارش‌های این کمیسیون طی پنج جلسه در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید.

گفتار سوم - تشکیل کمیسیون‌‌ها

1- اسامی و مشخصات هر یک از نمایندگان به همراه سوابق تحصیلی و کاری، اجرائی و علمی و سابقه حضور در کمیسیون‌ها در ادوار گذشته استخراج و پس از تنظیم و تکمیل، چاپ و در اختیار تمامی محترم قرار گرفت.

2- شعب در اجرای بندهای (2) و (3) ماده (28) آئین‌نامه داخلی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آئین‌نامه را انتخاب کردند و در پی تصویب اعتبارنامه‌ها منطبق بر حکم ماده (40)، نامزدهای عضویت در کمیسیون‌ها را تعیین نمودند. در اجرای ماده (41) آئین‌نامه داخلی، گزارش بدوی شعب در خصوص نامزدهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس موضوع مواد (50) تا (62) و همچنین کمیسیون اصل نود موضوع ماده (48) جمع‌آوری و با درج اولویت اول و دوم انتخاب آنان، فهرست مزبور چاپ و توزیع شد.

3- در اجرای بخش دوم ماده (41) آئین داخلی، گزارش نهائی شعب در خصوص نامزدهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مجددا جمع آوری و با درج اولویت اول و دوم انتخاب آنان، فهرست مزبور چاپ و توزیع شد.

4- چندین جلسه با حضور ریاست محترم مجلس و نواب رئیس و روسای شعب و نیز دعوت از منتخبینی که موفق به عضویت در کمیسیون‌های تخصصی نشده بودند برگزار و نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت عضویت آنان در کمیسیون‌های تخصصی اقدام گردید.

5- در نهایت دفترچه اطلاعات پارلمانی دربرگیرنده اطلاعات نمایندگان محترم با قید حوزه انتخابیه، عضویت در شعب و کمیسیون‌ها و همچنین هیئت رئیسه مجلس با هماهنگی اداره کل تدوین قوانین تکثیر و توزیع شد.

6- مجلس شورای اسلامی علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، در اجرای ماده (44) آئین‌نامه داخلی کمیسیون‌ ویژه‌ای با عنوان حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را نیز تشکیل داد که تاکنون سه فقره طرح نیز به آن ارجاع شده است.

7- بر اساس ماده (43) آئین‌نامه داخلی مجلس تاکنون دارای چهار کمیسیون‌ مشترک نیز گردیده است که طرح‌ها و لوایح مربوط تحویل آن کمیسیون‌ها شده است.

8- یادآوری این نکته لازم است که دفاتر حضور و غیاب و مشروح مذاکرات کمیسیون، کارت انتخابات اعضای کمیسیون‌های تحقیق، تدوین آئین‌نامه، هیئت رئیسه شعب و کمیسیون‌ها، همچنین سربرگ‌های شعب پانزده‌گانه و فرم‌های متنوع برای تنظیم و گزارش های مختلف شعب، چاپ و در اختیار دبیران شعب قرار گرفت.

بخش دوم - امور کارشناسی گزارش‌ها و جلسات علنی مجلس

در اجرای ماده (141) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدای دوره نهم فهرستی از کلیه طرح‌ها و لوایح بلاتکلیف از دوره هشتم تهیه و جهت چاپ در اختیار اداره کل تدوین قوانین قرار گرفت. در طول اجلاسیه اول این دوره آمار عملکرد تقنینی به شرح مندرج در پیوست شماره «1» این فصل تنظیم و ارائه شده است. اقدامات این اداره کل در مسیر قانونگذاری از زمان ارجاع طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده تا زمان ابلاغ قانون به دولت به شرح زیر می‌باشد:
گفتار اول - دبیری کمیسیون‌ها

1- تعداد جلسات کمیسیون‌ها: 1060 جلسه

2- ساعات تشکیل جلسات کمیسیون‌ها: 2782 ساعت

3- تعداد جلسات کمیته‌ها:‌544 جلسه معادل 30/1045 ساعت

4- تعداد ماموریت‌های کمیسیون‌ها: 103 فقره معادل 25 روز و 421 ساعت

5- تعداد طرح‌ها و لوایح باقیمانده در کمیسیون‌ها:

1-5- کمیسیون‌ آموزش و تحقیقات:‌3 طرح

2-5- کمیسیون‌ اجتماعی:‌17 طرح و 6 لایحه

3-5- کمیسیون‌ اقتصادی: 10 طرح و 6 لایحه

4-5- کمیسیون‌ امنیت ملی:‌2 طرح و 5 لایحه
5-5- کمیسیون‌ انرژی: . مورد

6-5- کمیسیون‌ برنامه و بودجه: 7 طرح و 3 لایحه

7-5- کمیسیون‌ بهداشت و درمان: 1 طرح و 1 لایحه

8-5- کمیسیون‌ شوراها و امور داخلی کشورها: 13 طرح

9-5- کمیسیون‌ صنایع و معادن: 3 طرح و 2 لایحه
10-5- کمیسیون‌ عمران: 1 طرح

11-5- کمیسیون‌ فرهنگی: 6 طرح و 1 لایحه

12-5- کمیسیون‌ قضایی و حقوقی: 17 طرح و 11 لایحه

13-5- کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی: 8 طرح و 1 لایحه

14-5- کمیسیون‌ تدوین آئین‌نامه داخلی: 7 طرح

15-5- کمیسیون‌‌های مشترک: 4 طرح

16-5- کمیسیون‌ ویژه حمایت از تولید ملی: 3 طرح
گفتار دوم - دبیری صحن

دریافت و ثبت طرح‌ها و لوایح در نرم‌افزار برای ارجاع به کمیسیون‌‌های اصلی و فرعی به انضمام 815 پرونده (175 طرح و 98 لایحه) «جمعا 273 فقره»

1- تنظیم دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌‌ها و ورود اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت محتوای مجلس: 32 مورد.

2- دریافت گزارش عملکرد هفتگی کمیسیون‌‌ها و جمع‌بندی آن و ارسال به هیئت رئیسه:‌31 فقره

3- تنظیم دستور جلسات هفتگی مجلس ورود اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت محتوای مجلس: 38 فقره

4- تنظیم دستور جلسات روزانه مجلس ورود اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت محتوای مجلس: 101 جلسه

5- تنظیم و ارسال دعوتنامه برای حضور مسئولین در جلسه علنی: بیش از 180 مورد

6- پاسخگوئی به سؤالات تلفنی و حضوری مراجعان:‌بیش از 5500 فقره

7- تنظیم گزارش‌های مکتوب و فهرست از طرح‌ها و لوایح در وضعیت‌های مختلف اعم از آخرین وضعیت بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، آماده طرح، مصوبات مجلس و طرح‌ها و لوایح به تفکیک کمیسیون‌‌های مربوط و مشابه آن: بیش از 540 فقره

گفتار سوم - هماهنگی امور مشاورین و گزارش کمیسیون‌‌ها

1- وصول گزارش کمیسیون‌‌ها و بررسی شکلی و ماهوی آنها و تعامل با کمیسیون‌‌ها به منظور رفع ایرادات و دستگاه‌های اجرائی و پژوهشی ذی‌ربط: 64 طرح و 53 لایحه جمعا 117 فقره

2- تنظیم گزارش در مورد طرح‌ها و لوایح بررسی شده و اقدامات انجام شده برای ارائه به معاونت قوانین.

3- بررسی و تنظیم پیشنهاد نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح «37 فقره»

4- تعداد 40 طرح و 23 لایحه «جمعا 63 فقره» در مدت مذکور در صحن علنی بررسی و تصویب شده که از این تعداد، 37 فقره به دولت ابلاغ و 3 فقره طرح نیز پس از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع باقی مانده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل چهارم_ عملکرد اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

بخش اول: امور مربوط به تنقیح قوانین
گفتار اول- روند تقبیح و کدگذاری قوانین

در راستای تحقق امر مهم تنقیح قوانین در یک سال گذشته اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:

مبحث اول- راه‌اندازی کمیته‌ها و کارگروه‌ها

الف- راه‌اندازی شورای راهبردی تنقیح در معاونت قوانین به منظور سیاست‌گذاری و نظارت عالیه بر روند تنقیح قوانین

ب-راه‌اندازی کمیته برنامه‌ریزی، تنقیح زیر نظر مدیرکل اسناد و تنقیح جهت تصمیم‌گیر‌های کلی درباره کدگذاری و نظارت مستمر بر فعالیت‌های کارگروه‌های تنقیح قوانین

ج-راه‌اندازی کارگروه‌های تنقیح قوانین:

در مرحله اول پنج کارگروه به شرح زیر به صورت آزمایشی تشکیل شده است:

1-بهداشت 2-صنعت 3- کشاورزی 4- معدن 5- ورزش

در هر کارگروه یکی از نمایندگان ادوار مجلس به عنوان رئیس کارگروه، یک نفر کارشناس ارشد حقوق به عنوان مسئول اجرایی، یک نفر حقوقدان و دو نفر کارشناس از دستگاه اجرایی به عنوان اعضای گروه همکاری می‌کنند که مجموع اعضای کارگروه 5 نفر هستند که به مقتضای حال ممکن است کارشناسان بیشتری با آن همکاری کنند. لازم به ذکر است که به میزان کدهای شناسایی و اعلام شده باید کارگروه‌ای تنقیح تشکیل شود.

مبحث دوم- شناسایی و اعلام قوانین منسوخ به نسخ صریح

شناسایی کلیه‌ قوانین منسوخ به نسخ صریح از ابتدای قانونگذاری تا پایان 90 به اتمام رسیده  و حاصل اقدامات انجام شده پس از طی مراحل قانونی در روزنامه رسمی منتشر شده است.
مبحث سوم- تعیین عناوین کدهای جامع:

کمیته برنامه‌ریزی اداره کل تنقیح طی 6 ماه گذشته با تلاش بی‌وقفه و با استفاده از روش‌های علمی و نظری و به پشتوانه تجربیات و رویه‌های عملی گذشته در داخل و مدنظر قرار دادن روش‌های تجربه شده در سایر کشورها عناوین حدود 60 کد جامع را به پایان رسانیده است که پس از تائید نهایی تقدیم معاونت قوانین خواهد شد.

حاصل کار تنقیح در یک روند هماهنگ تعریف شده بدین نحو است که هر یک از قوانین معتبر کشور لزوما تحت یکی از کدهای شصت گانه قرار می‌گیرد و کدهای جامع شصت‌گانه تعیین کننده قوانین جامعی هستند که همه قوانین معتبر موجود را در یک مقوله‌ی خاص در برمی‌گیرند و مسائل مربوط به قوانین مرتبط با هر کد نیز به صورت لینک به قانون‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند به طوری که هر قانون فقط در یک کد جامع جایابی می‌شود و در کدهای دیگر می‌تواند به صورت لینک مورد استفاده قرار گیرد.
مبحث چهارم-تعیین ضوابط و مراحل تنقیح

مراحل مختلف تنقیح قوانین در دستورالعملی تحت عنوان "ضوابط و مراحل تنقیح" پیش‌بینی شده است بر اساس این دستورالعمل تنقیح قوانین مراحل ده‌گانه‌ای را طی می‌کند که از شناسایی کدها شروع به اعلام کد جامع خاتمه می‌یابد. چنان که قبلا گفته شد تعداد شش‌ کد آزمایشی در حال طی کردن مراحل مختلف تنقیح می‌باشند تا در عمل ایرادات و موانع کار شناسایی و مرتفع گردد.
مبحث پنجم-ارزیابی مجموعه قوانین منقح

با توجه به دستورالعمل اجرایی قانون تدوین وتنقیح قوانین کشور مصوب 19/5/89 و سیاست‌های تدوین و تنقیح قوانین مصوب 7/7/1389 شورای راهبردی تنقیح قوانین، این مهم 50 عنوان محوله تاکنون 9 مجموعه به شرح زیر به معاونت قوانین مجلس واصل گردیده است.
1-مجموعه قوانین تنقیح شده معادن
2-مجموعه قوانین تنقیح شده ثبت احوال
3-مجموعه قوانین تنقیح شده استاندارد
4- مجموعه قوانین تنقیح شده پولی و بانکی

5- مجموعه قوانین تنقیح شده حوزه انرژی (برق)

6- مجموعه قوانین تنقیح شده حوزه انرژی (اتمی)
7- مجموعه قوانین تنقیح شده معاملات دولتی
8- مجموعه قوانین تنقیح شده صنفی

9- مجموعه قوانین تنقیح شده ثبت اسناد و املاک

اداره تنقیح قوانین مجلس و نیز کارگروه‌های تنقیح بر اساس وظایف قانونی محوله مجموعه‌های فوق را از نظر جامعیت قوانین، وضعیت شکلی و ماهوی و به طور مشخص صحت موارد نسخ صریح و ضمنی، قوانین منقضی و منتفی سایر موارد مندرج در مجموعه‌ها بررسی و نظر نهایی خود را به معاونت قوانین ارائه نمود.
گفتار دوم- سایر اقدامات

مبحث اول- تهیه فیش‌های قوانین و مقررات

ضرورت تهیه فیش‌های راهنما که مشتمل بر یک عنوان اصلی و یک عنوان فرعی می‌باشد یکی از راه‌های دسترسی سریع و آسان به قوانین و مقررات است. منبع اصلی تهیه فیش‌ها با توجه به مواد2 و 3 قانون مدنی، روزنامه رسمی می‌باشد. لذا کارشناسان با مراجعه به روزنامه رسمی از کل مصوبات مندرج در آن از جمله قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها،‌‌آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و ... فیش‌های مربوط را تهیه می‌نمایند در این مدت تعداد تقریبی 6000 فقره از انواع فیش به شرح زیر تهیه گردیده است.

1-راهنما(مادر) فیش‌های مربوط به عنوان قوانین و مقررات هستند که قبل از سایر فیش‌ها تهیه می‌شوند و تمامی اطلاعات مربوط به سایر فیش‌ها از جمله تاریخ تصویب، دستگاه اجرایی، عناوین اصلی و فرعی و تغییر و تفسیر را دربردارد.

2-تاریخی (زرد) این فیش‌ها بر اساس تاریخ تصویب قانون مرتب شده‌اند.

3-عنوانی‌ (سبز) این فیش‌ها بر اساس عنوان قانون مرتب شده‌اند و در صورت اطلاع از هر یک از اجزا مرتبط با عنوان امکان‌ بازیابی قانون مورد نظر با مراجعه به این نوع فیش وجود خواهد داشت.

4-دستگاه‌های اجرایی(صورتی) این فیش‌ها بر اساس نام دستگاه‌های مجری قانون دسته‌بندی و مرتب می شوند.

5-موضوعی (آبی) این فیش‌ها بر اساس موضوعات اصلی و فرعی، قوانین را دسته‌بندی می‌کنند فیش‌های موضوعی مهمترین و اصلی‌ترین نوع فیش هستند.

مبحث دوم: احصا قوانین مرتبط با کد ایثارگران

در اجرای بند 1-1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389

استخراج قوانین مرتبط با ایثارگران به دو روش جستجوی کلید واژه‌ای و جستجوی موضوعی در لوح حق، لوح بهارستان، لوح جامع قوانین و مقررات ریاست جمهوری و پایگاه اینترنتی دستور خواهد گرفت.

در جستجوی کلید واژه‌ای بدوا کلیدواژه‌ها با مراجعه به چند قانون اصلی و مهم مرتبط با موضوع تعیین شد و در روند کار نیز با مواجهه با کلید واژه‌های جدید آنها نیز به فهرست کلید واژه‌ها افزوده شدند.

در جستجوی موضوعی نیز موضوع ایثارگران در لوح‌های حق، بهارستان و پایگاه اینترنتی دستور و موضوع جبهه و جنگ در لوح حق مورد بررسی قرار گرفت و قوانین آن استخراج شد ونتیجه‌ آن با کتاب مجموعه قوانین و مقررات ایثارگران تهیه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تطبیق داده شد در خصوص قوانینی که صرفا برخی احکام آن مرتبط با ایثارگران است با مطالعه متن قوانین مواد مرتبط آن احصا شد.

قوانین استخراج شده در فهرستی بر اساس تاریخ تصویب تنظیم و دو ستون مربوط به مواد مرتبط و وضعیت اعتبار قانون در آن لحاظ شد. فهرست مذکور چندین مرحله مورد بازبینی قرار گرفته و تا کنون تعداد 325 عنوان قانون که تمام یا بخشی از احکام آن مرتبط با ایثارگران است احصا شده است.

مبحث سوم: اعلام نظر در خصوص اعتبار یا نسخ قوانین یا ارائه نظرات مشورتی

در اجلاسیه اول مجموعاً طی 16 مورد، در خصوص اعتبار یا نسخ قوانین و نیز نظرات مشورتی درخواستی، اقدام شده است.

بخش دوم: امور اسناد  مدارک قانونی
گفتار اول: ارائه سوابق قانونی

یکی از وظایف اداره اسناد و مدارک قانونی ارائه سوابق قانونی در مورد طرح‌ها و لوایح، ارباب رجوع اعم از نمایندگان، ادارات کل مجلس، سازمان‌ها، نهادها و... می‌باشد.

مبحث اول: ارائه سوابق قانونی در مورد طرح‌ها و لوایح

الف - 341 مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و سوابق قانونی لازم در این خصوص ارائه گردیده است. ب- در خصوص 106 طرح و لایحه علاوه بر سوابق قانونی، اظهارنظر کارشناسی هم ارائه گردید.

از این تعداد، 9 طرح دارای قانون مغایر و 46 طرح دارای قانون مرتبط بود. هیچ لایحه‌ای دارای قانون مغایر نبوده و 11 لایحه دارای قانون مرتبط بوده است و در خصوص 30 طرح و لایحه هم علاوه بر اظهارنظر کارشناسی در خصوص بندهای فوق، توضیحاتی هم لازم بود که ارائه گردید.

مبحث دوم: ارائه سوابق قانونی در مورد استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی

این اداره بنابر وظیفه مقرر قانونی، اقدام به پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و ارائه سوابق قانونی به هیئت رئیسه، نمایندگان، ارباب رجوع، ادارات کل و زیر مجموعه‌های آنها و.... می‌نماید. بدین منظور به تعداد 3795 مورد پاسخگویی صورت پذیرفته است و بالغ بر 26540 صفحه سوابق قانونی چاپ و تحویل ارباب رجوع گردیده است.

گفتار دوم: تطبیق روزنامه رسمی با مصوبات ابلاغی مجلس

تعداد 37 فقره از متون قوانین ابلاغی با متون چاپ شده توسط روزنامه‌‌ رسمی مقابله شده و تعداد 4 فقره از این قوانین دارای ایراد بوده است.

گفتار سوم: تشکیل پروندة‌‌های قانونی و اسناد

مبحث اول - تهیه و تشکیل پرونده‌های قانونگذاری

در این خصوص تعداد 126 مورد پرونده در موضوعات مختلف قانونگذاری به این اداره کل واصل شده است که برای آنها پرونده و شناسایی قوانین تشکیل شده است.

تعداد 129 پرونده طرح‌ها و لوایح معوق و مسترد شده بازمانده از دوره هفتم که به دلیل کمبود نیروی انسانی تشکیل پرونده آنها به تأخیر افتاده بود با تأمین نیروی انسانی در سال 1391 تشکیل پرونده گردید.

مبحث دوم- تشکیل پرونده برای اعتبار نامه‌های نمایندگان

تشکیل پرونده‌ برای اعتبار نامه‌های نمایندگان این دوره به تعداد 290 مورد انجام شده است.

مبحث سوم - برنامه‌های وزراء کابینه‌های دولت‌های اول تا دهم

برنامه‌های وزراء کابینه‌های دولت‌های اول تا دهم که در قالب 2000 برگه وجود داشت به صورت فایل الکترونیکی تبدیل شدند.

گفتار سوم: سایر اقدامات

1- تهیه متن منقح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1

2- پیگیری، نظارت و بازبینی تصمیمات قانونی دوره هشتم

3- پیگیری و اقدامات لازم برای چاپ مجموعه قوانین دوره هشتم

4- پیگیری انتشار قوانین ابلاغی در روزنامه رسمی

1-4- قوانین ابلاغ شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت (48 فقره)

2-4- قوانین ابلاغ شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی (16 فقره)

5- تهیه پیش‌نویس ایین‌نامه نحوه عملکرد هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

6- تهیه مجموعه قانون‌گذاری در یک نگاه

7- تهیه مجموعه قانون در کلام امام خمینی (ره)

8- تهیه مجموعه قانون در کلام مقام معظم رهبری

9- تهیه مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تدوین و تنقیح قوانین

این مجموعه بنا به دستور مدیرکل محترم این اداره کل تهیه گردید و شامل: قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور «مصوب 1350.12.29 لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین و قوانین و مقررات کشور در نخست‌ وزیری مصوب «1358.4.9، لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست‌وزیری «مصوب 1359.4.23، آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.3.25 «با اعمال اصلاحات 139.12.18، دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، آیین‌نامه هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین می‌باشد که در 31 صفحه به چاپ رسید.

10- تهیه گزارش تطبیق و مقایسه بودجه سال 91 با لایحه بودجه سال 92 و مشخص کردن تفاوت‌های آنها

11- مقابله و رفع ایرادات مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای مجوز چاپ براساس قانون تدوین، تنقیح قوانین و مقررات کشور

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار