امروز : چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 23
۰۹:۰۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 115081
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 18
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، جواد ذاکری کارشناس ارشد علوم ارتباطات، یادداشتی با عنوان «آموزش و پرورش کانال ...

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، جواد ذاکری کارشناس ارشد علوم ارتباطات، یادداشتی با عنوان «آموزش و پرورش کانال چنده» در اختیار < a href="http://p313.ir" style="color:red;">پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; قرار داده است:

روابط عمومی‌ها سنسورهای حساس ارتباط دوسویه هر سازمان هستند که با توسعه و گسترش سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی در جوامع از زوایای گوناگون خود را با روند موجود وفق داده، در مسیر توسعه گام نهادند.

تولد اصطلاح‌های روابط عمومی الکترونیک، مدیریت رسانه و روابط عمومی، روابط عمومی و صنایع چاپ، روابط عمومی و تبلیغات، نرم خبر و سخت خبر و روابط عمومی و جامعه اطلاعاتی، نشانگر اهمیت بیش از بیش این نهاد در هر سازمانی است.

لذا مسئولین روابط عمومی باید به خوبی وسائل ارتباطی(ارتباط فردی، گروهی و اجتماعی) و کانال‌های ارتباطی موجود در هر جامعه را شناخته، نقاط قوت و ضعف، میزان و دامنه اثرگذاری و نقش آنها را بدانند تا به بهترین نحو از فرصت‌های به‌دست آمده و ابزار رسانه برای تحقق ارتباطی سازنده، در راستای اهداف سازمان بهره جویند.

وسائل ارتباطی روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است چه از نظر فناوری و چه از نظر نقش، وظیفه، کارکرد و اثرگذاری آنها از بدو تولد، یعنی از دود و آتش،کبوتر نامه‌بر، مطبوعات، تلگراف و تلفن، رادیو و تلویزیون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی.

بنابراین هریک از این وسایل نقش و کارکردی ویژه داشتند که توانستند رضایت کاربران را جلب کنند و زنده و پر کار بمانند.

ما در اینجا در پی شناخت و بررسی نقش همه وسایل ارتباطی نیستیم بلکه می‌خواهیم نقش وسایل ارتباط جمعی به خصوص رادیو، تلویزیون را از دیدگاه اندیشمندان بدانیم و برپایه این شناخت، رسالت و نقش روابط عمومی را بهتر اجرا نماییم.

به بیانی دیگر می‌خواهیم نگاهی کاربردی به وسائل ارتباط جمعی به خصوص رادیو، تلویزیون، از دریچه نقش وسائل ارتباط جمعی داشته باشیم و ببینیم به حقیقت آموزش و پرورش در بین نقش‌های گوناگون صدا و سیما در کانال چندم اهمیت است!

تعریف " نقش و سایل  ارتباط جمعی "

اصطلاح " نقش وسایل  ارتباط جمعی"  را  نخستین  بار  افرادی نظیر  کوترل،  لینتون و پارسونز در سال  1932 در سه مقاله جداگانه به کار برده‌اند. بسیاری از دانشمندان از جمله لینتون معتقدند مفهوم نقش را باید در رابطه با پایگاه یا منزلت بیان کرد و پارسونز چنین استنباط کرد که پایگاه، موقعیت ویژه‌ای است که شخص در جامعه اشغال کرده است و نقش، رفتاری است که از چنین شخصی انتظار می‌رود. بنابراین وسایل ارتباط جمعی با موقعیت و پایگاهی که در  جامعه دارند باید تا حد امکان در حوزه‌های سیاسی،  اجتماعی آموزشی و تفریحی، انتظارات مردم را برآورده سازند و به آنها پاسخ دهند. (دادگران، محمد، 106:1374)
نظریات

عمده‌ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی با توجه به ویژگی‌های متفاوتشان بر عهده دارند، عبارت است از:
1- فرهنگ‌ سازی
2- آموزش
3- اطلاع‌ رسانی
4- ایجاد مشارکت اجتماعی
بر اساس جدول طراحی شده، نظریات گوناگون اندیشمندان را در این عرصه به نمایش می‌گذاریم.
 


محقق
وسیله  ارتباطی
وظایف
اسکات
وسایل  ارتباط  جمعی
1-اطلاع رسانی
2-بیان عقیده                  

             ( دادگران سیدمحمد، 1381:   )

مرتن و لازارسفلد
وسایل  ارتباط  جمعی
1- وظیفه اخلاقی (حمایت از هنجارهای اجتماعی )
2- امکان اعطای پایگاه اجتماعی
3- برخی وظایف نامطلوب  (تخدیر اجتماع با  ایجاد نوعی مشارکت خیالی در  واقعیت
( همان منبع)
لاسول
وسایل  ارتباط  جمعی
1- حراست از محیط (نظارت بر محیط)
2- ایجاد همبستگی میان اجزاء جامعه (همبستگی اجتماعی)

3- انتقال میراث‌های فرهنگی از نسلی  به  نسل دیگر (انتقال میراث فرهنگی)

( دادگران سیدمحمد، 1381:  ) (لاسول ،59:1383)
چارلزرایت
 
مولر
روزن گرن
وسایل  ارتباط  جمعی
1- تفریح و  سرگرمی
2- فرار از واقعیت
                      (دادگران سیدمحمد، 1381: )
-
وسایل  ارتباط  جمعی
1-  برقراری ارتباط پویا و زنده با پیامگیران

2- حفظ تنوع  و تازگی در تولیدات فرهنگی،  فکری، سیاسی  و  اندیشه‌های نوین                                (همان  منبع )

دینس مک  کرایل
وسایل  ارتباط  جمعی 1- اطلاعات
2- همبستگی (ارتباط)
3- تداوم (استمرار)
4- سرگرمی
5- بسیج

           (مهدی زاده ،سید محمد ، 47:1389)

کوین  ویلیامز
وسایل  ارتباط  جمعی
1- حافظ  و  حامی  ثبات  جامعه

                                          (همان منبع)

جان گیبینز وبوریمر
وسایل  ارتباط  جمعی
1-  کمک به فرآیند هویت سازی
2- کمک به فرآیند معنا سازی
3- شکل دهی نگرش ها
4-  لذت دهی به مردم
5-  ایجاد زمینه خود اندیشی در مردم

6- کمک به ساخت‌مند شدن در زندگی  روزمره

                                                               (همان منبع)

مهدی  زاده ، سید  محمد
وسایل  ارتباط  جمعی
1- کارکارکردها 
1/1- در ایفای کارکرد خبری، اطلاع  رسانی و  نظارت بر محیط 

2/1- در ایفای کارکرد همبستگی 

3/1- در ایفای کارکرد  انتقال میراث فرهنگی 

4/1- در ایفای کارکرد  سرگرمی و  پرکردن  اوقات فراغت (همان منبع )

معتمد  نژاد ، کاظم
وسایل  ارتباط  جمعی
1- وظایف  خبری و آموزشی و پرورشی  (آگاه  کننده و آموزش دهنده)  بالا بردن سطوح معلومات 
2- وظایف راهنمایی و رهبری کننده

3- -وظایف تفریحی ما و تبلیغی 

           (معتمد نژاد. کاظم. 3:1383 )

 


محقق
وسیله ارتباطی
وظایف
روژه کلوس وسایل ارتباط جمعی
1- وظایف  ارتباط  فکری

1/1 – اطلاع و آگاهی 

       1/1/1-  اخباری جاری روز 

       2/1/2-  اخبار عمومی       
2/1- پرورش

       1/2/1-  پرورش اندیشه ها و احساسات

       2/2/1 عقاید

       3/2/1-  حرفه‌ای 
3/1-  بیان

      1/3/1- معرفی فرهنگ و تمدن

      2/3/1- تشریح ایدئولوژی های جاری

      3/3/1- استدلال
4/1- اجبار

     1/4/1  تبلیغ  تجاری

       2/4/1  تبلیغ سیاسی 

    2- وظایف روانی -  اجتماعی 

     1/2 – همبستگی  اجتماعی 

      2/2 – سرگرمی

      3/2- درمان روانی           

                                                       (همان منبع )


حال  سئوال این است:

از دیگاه روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی (رادیویی، تلویریونی، تولیدات فیلمی، تصویری، چاپی، موبایلی، 5 پخش، پورتالی، شهری ، خود پخشی، رایانشی و گوگلی ) چگونه نقش‌های فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع رسانی، حراست از محیط و  ایجاد مشارکت اجتماعی را در برخورد با مسائل آموزش و پرورش ایفا می‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش ویژگی، اهمیت و ضرورت کاربرد استفاده، مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل محتوای تک تک وسایل ارتباط جمعی را باید در دستور کار تحقیقات و پژوهش قرار داد تا هر یک را با نظر به خاصیت غالب آن، مورد بررسی و بهره‌برداری در آن حوزه  قرار گیرد.

به طور مثال: رسانه مکتوب در فرهنگ سازی و آموزش رسمی موثرتر از رسانه‌های دیداری - شنیداری است و شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی پیشروتر از دیگر رسانه‌هاست. لذا با این نگاه، روابط عمومی آموزش و  پرورش می‌تواند به طور فعال دست به انتخابی آگاهانه زده و اندیشمندانه از وسایل ارتباط جمعی با برنامه‌ریزی علمی بهره جوید.

البته پاسخ دقیق [‌‌‌‌‌‌‌جامع و مانع] به این پرسش، مستلزم تحقیق،  بررسی و فرصت مناسب است که در این یادداشت پرداختن به آن، هدف ما نیست. مدیران رسانه‌های جمعی با علم به نقش، وظیفه و  کارکرد این رسانه‌ها سعی دارند:

با انتشار اخبار و اطلاعات در مورد رویدادهای مربوط به تحولات  اقتصادی، تغییرات آب و هوایی، مسابقات ورزشی، برخوردهای نظامی، دگرگونی‌های سیاسی و... وظیفه نظارتی رسانه تحت امر خود را بر محیط‌های اجتماعی گسترش دهند.

همچنین آنان درصدد هستند با گزینش و تفسیر اطلاعات و اخبار از محیط، در فرآیند تولید و پخش اخبار و گزارشات به کنترل و مدیریت  افکار عمومی پرداخته از تهدیدهای ثبات اجتماعی بکاهند و هرچه  بیشتر به همبستگی اجتماعی اهتمام ورزند. (مهدی زاده، سید  محمد 59:1389)

مدیران این رسانه‌ها در ایفای نقش آموزشی وسایل ارتباط  جمعی  تلاش می‌کنند به آموزش در حوزه رسمی و غیر رسمی در تمامی سطوح سنی جامعه هدف بپردازند.

البته حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های تخصصی دولتی و خصوصی، که  متولیان امر آموزش در کشور هستند، از جمله آموزش و پرورش، وزارت  علوم، مؤسسات خصوصی آموزشی و... در فرآیند آموزشی مخاطبان جامعه بی‌تأثیر نیستند.

به هر ترتیب ما از دیدگاه روابط عمومی، که شأن و منزلت اطلاع‌رسانی آن بیشتر از اهداف آموزشی و تفریحی دانش‌آموزان است به نقش اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی می پردازیم. بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌های وسایل ارتباط جمعی و میزان اثرگذاری آنها در آموزش و گذراندن اوقات فراغت در آموزش و  پرورش، بیشتر به حوزه‌های سازمان تألیف کتب درسی و معاونت پرورشی، به‌خصوص  سازمان دانش‌آموزی برمی‌گردد.

اگر بخواهیم در حال حاضر به یک رسانه غالب از بین وسایل ارتباط جمعی اشاره کنیم و آنگاه با توجه به نقشی که در آموزش و پرورش ایفا می کند آنرا بررسی و تحلیل نماییم، باید به صدا و سیما اشاره داشته باشیم.

سازمان صدا و سیما با اداره کل واحد مرکزی  خبر،  باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه خبر، واحدهای خبری دیگر شبکه‌ها و گروه‌های تولید برنامه‌ها در 22 شبکه تلویزیونی و 26 شبکه رادیویی (live.irb.ir ) می‌کوشد تا با انتشار اخبار، گزارش‌ها، برنامه‌های تحلیلی  ـ تفسیری به‌خصوص در حوزه معاونت سیاسی و...  در حوزه وزارت آموزش و  پرورش با ایجاد همبستگی میان اجزاء جامعه، حراست از محیط اجتماعی، حمایت از هنجارهای اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی، وظیفه اطلاع رسانی خود را به نحو احسن جامه عمل بپوشاند.

انجام تحقیقات با روش تحلیل محتوایی؛ از کل جامعه آماری (کلیه  برنامه خبری - اطلاع رسانی تمامی شبکه‌های صدا و سیما یا از نمونه آماری جامعه هدف؛ در شناخت، بررسی، برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و  اجرای کمپین‌های خبری ـ اطلاع رسانی مرکز اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش بسیار مؤثر خواهد بود.

در این بخش، ما به عنوان نمونه، نه به عنوان یک تحقیق با جامعه  آماری درست و دقیق، برنامه‌های خبری 20:30 شبکه دوم  سیما جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ سی‌ام شهریور 1392 تا دوم مهرماه 1392 یعنی در اثنای بازگشایی مدارس، با روش تحلیل  محتوا  از نظر " نقش خبر 20:30 در اطلاع رسانی در حوزه آموزش و پرورش " مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتنی است این تحلیل بهتر است با استفاده از نرم افزارهای تحلیل محتوا به روش علمی به کل جامعه آماری برنامه‌های صدا وسیما تسری یافته تا نتایج کاربردی درست و دقیق به دست آید.

از تاریخ 30-6-92 تا تاریخ 2-7-92 چهار مناسبت ملی و بین المللی در جریان بود که در تحلیل خبری باید مد نظر قرار گیرد:
1) 92-6-31 روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
2) 92-6-31 جشن شکوفه‌ها
3) 92-7-1 آغاز سال تحصیلی جدید مدارس

4) 92-7-2 سفر رییس جمهور ی ایران به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

جدول تحلیل محتوای اخبار 20:30 سیمااز تاریخ 30-6-92 تا 2-7-92


ردیف
موضوع خبر
سازمان/دستگاه
مدت برحسب دقیقه
نقش ایفا شده
تاریخ پخش
1
اقتصادی/سکه و ارز
وزارت اقتصاد و دارایی
01:01
اطلاع رسانی
92-06-30
2
اقتصادی / ساعت کاری
وزارت کشور
00:34
اطلاع رسانی
92-06-30
3
پزشکی
وزارت بهداشت
01:07
اطلاع رسانی
92-06-30
4
علمی/شهری
وزارت علوم/دانشگاه آزاد
01:47
اطلاع رسانی
92-06-30
5
علمی/شهری

وزارت علوم/دانشگاه پیام نور
01:10
نظارت بر محیط
92-06-30
6
اجتماعی
وزارت کشور/ثبت اسناد
01:09
نظارت بر محیط
92-06-30
7
حج
سازمان حج و اوقاف
00:47
فرهنگ‌سازی
92-06-30
8
ارتباطات
مخابرات/همراه اول
00:10
نظارت بر محیط
92-06-30
9
اقتصادی/ حمل و نقل
وزارت راه
00:49
اطلاع رسانی
92-06-30
10
پزشکی/ بیمه
وزارت بهداشت
01:46
اطلاع رسانی
92-06-30
11
حقوق بشر

رسانه‌های برون مرزی
01:10
نظارت بر محیط
92-06-30
12
تسلیحاتی
وزارت خارجه/سوریه
01:33
اطلاع رسانی
92-06-30
13
درگیری
وزارتخارجه/ترکیه/آنکارا
00:44
اطلاع رسانی
92-06-30
14
درگیری
وزارت خارجه/بحرین
00:42
اطلاع رسانی
92-06-30
15
اقتصادی/سرقت
وزارت اقتصاد/بانک
02:06
آموزشی
92-06-30
16
سفر رئیس جمهور
ریاست جمهور
07:58
اطلاع رسانی
92-06-30
17
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/فوتبال
01:54
نظارت بر محیط
92-06-30
18
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/فوتسال
02:22
نظارت بر محیط
92-06-30
19
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/المپیک
00:27
نظارت بر محیط
92-06-30
20
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/بوکس
00:37
نظارت بر محیط
92-06-30
21
ورزشی
وزارت ورزش و جوانان
00:34
نظارت بر محیط
92-06-30
22
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/بسکتبال
00:25
نظارت بر محیط
92-06-30
23
ورزشی
وزارت تربیت بدنی/فوتبال
00:15
اطلاع رسانی
92-06-30
24
نظامی/ارتش
ارتش
03:58
اطلاع رسانی
92-06-31
25
سیاسی/ریاست جمهوری
وزارت خارجه
03:15
اطلاع رسانی
92-06-31
26
آموزشی
وزارت آموزش و پرورش
01:08
اطلاع رسانی
92-06-31
27
آموزشی
وزارت آموزش و پرورش
01:20
نظارت بر محیط
92-06-31
28
آموزشی
وزارت آموزش و پرورش
00:20
اطلاع رسانی
92-06-31
29
درگیری/حادثه
وزارت راه
01:30
نظارت بر محیط
92-06-31
30
اقتصادی/قیمت خودرو
وزارت صنایع
01:12
اطلاع رسانی
92-06-31
31
سیاسی
مجلس
02:10
اطلاع رسانی
92-06-31
32
سیاسی/دیدار رئیس جمهور
وزارت خارجه
00:34
اطلاع رسانی
92-06-31
33
علمی
وزارت نیرو
00:35
اطلاع رسانی
92-06-31
34
ورزشی
وزارت ورزش
01:07
نظارت بر محیط
92-06-31
35
سیاسی
وزارت خارجه/سوریه
00:44
اطلاع رسانی
92-06-31
36
درگیری سیاسی
وزارت خارجه
00:26
اطلاع رسانی
92-06-31
37
علمی
وزارت خارجه
02:31
اطلاع رسانی
92-06-31
38
درگیری/حادثه
وزارت آموزش و پرورش
03:12
نظارت بر محیط
92-06-31
39
اقتصادی/بیمه
تامین اجتماعی
01:34
نظارت بر محیط
92-06-31
40
سیاسی
وزارت خارجه/نیویورک/1+5
01:12
اطلاع رسانی
92-07-01
41
سیاسی
رئیس جمهوری
03:31
اطلاع رسانی
92-07-01
42
علمی
وزارت آموزش و پرورش
03:00
اطلاع رسانی
92-07-01
43
قضایی
قوه قضائیه
01:03
اطلاع رسانی
92-07-01
44
حادثه/درگیری
وزارت راه
01:27
اطلاع رسانی
92-07-01
45
علمی- نیروگاه اتمی
سازمان انرژی اتمی
01:53
اطلاع رسانی
92-07-01
46
اقتصادی/بیمه
سازمان تامین اجتماعی
01:13
اطلاع رسانی
92-07-01
47
علمی/شهریه

وزارت علوم/دانشگاه پیام نور
00:45
نظارت بر محیط
92-07-01
48
اینترنت
وزارت ارتباطات/مخابرات
00:45
اطلاع رسانی
92-07-01
49
سیاسی
شورای اسلامی شهر مشهد
00:30
اطلاع رسانی
92-07-01
50
ورزشی-فوتبال
وزارت ورزش
00:30
نظارت بر محیط
92-07-01
51
اقتصادی
وزارت بهداشت
01:30
نظارت بر محیط
92-07-01
52
درگیری
وزارت خارجه - کنیا
01:10
اطلاع رسانی
92-07-01
53
علمی-محیط زیست
وزارت خارجه - اکوادور
01:20
نظارت بر محیط
92-07-01
54
سینمایی دفاع مقدس
وزارتارشاد سینما
00:45
نظارت بر محیط
92-07-01
55
علمی
محیط زیست
01:10
نظارت بر محیط
92-07-01
56
پزشکی
وزارت بهداشت
00:35
اطلاع رسانی
92-07-01
57
گردشگری-حادثه
وزارت نیرو
01:10
نظارت بر محیط
92-07-01
58
علمی- آلودگی
محیط زیست
00:30
نظارت بر محیط
92-07-01
59
علمی- بورسیه
وزارت علوم - دانشگاه آزاد
00:30
نظارت بر محیط
92-07-01
60
اقتصادی-حقوق
وزارت صنایع
00:17
نظارت بر محیط
92-07-01
61
خودرو
"
00:45
نظارت بر محیط
92-07-01
62

پزشکی دانش‌آموزان شین‌آباد
وزارت آموزش و پرورش
01:00
نظارت بر محیط
92-07-01
63
شروع تحصیلی
وزارت آموزش و پرورش
01:20
فرهنگسازی
92-07-01
64
سیاسی- سخنرانی رئیس جمهور
وزارت خارجه
02:00
اطلاع رسانی
92-07-02
65
سیاسی
وزارت خارجه - نیویورک
00:05
اطلاع رسانی
92-07-02
66
اقتصادی- بیمه
مجلس
01:15
اطلاع رسانی
92-07-02
67
اقتصادی - ساعت کار
دولت
01:15
اطلاع رسانی
92-07-02
68
اقتصادی
بانک مرکزی
02:00
اطلاع رسانی
92-07-02
69
تخلف/زمین‌خواری
محیط زیست
02:00
نظارت بر محیط
92-07-02
70
دادگاهی قضاوت
قوه قضائیه
00:15
نظارت بر محیط
92-07-02
71
اقتصادی-شهریه

وزارت علوم- دانشگاه پیام نور
00:45
اطلاع رسانی
92-07-02
72
انتقال خون
وزارت بهداشت
05:30
نظارت بر محیط
92-07-02
73
دفاع مقدس- ورزش
بنیاد جانبازان
01:00
فرهنگسازی
92-07-02
74
قیمت دارو- اقتصادی
وزارت بهداشت
01:30
نظارت بر محیط
92-07-02
75
حادثه
وزارت خارجه/پاکستان
01:3
اطلاع‌رسانی
92-07-02
76
زلزله- حادثه- طوفان
وزارت خارجه/مکزیک
00:30
اطلاع‌رسانی
92-07-02
77
تکنولوژی - موبایل
وزارت خارجه/آمریکا
01:30
نظارت بر محیط
92-07-02
78
کارت پایان خدمت - عمومی
نظام وظیفه
00:45
نظارت بر محیط
92-07-02
79
درگیری - مترو
آلمان- مترو
00:45
نظارت بر محیط
92-07-02
80
علمی - انتخاب واحد

وزارت علوم- دانشگاه آزاد اهواز
00:45
نظارت بر محیط
92-07-02
81
گذرنامه
سایت‌ها
01:00
نظارت بر محیط
92-07-02
82
شرط‌بندی فوتبال
سایت‌ها
02:00
نظارت بر محیط
92-07-02
83
سیاسی

وزارت اطلاعات/زندانیان اشرف
01:00
اطلاع‌رسانی
92-07-02

جدول پخش اخبار 20:30 سیما از تاریخ 30-6-92 تا 2-7-92 بر اساس چهار مناسبت ملی و نقش ایفا شده

ردیف
مناسبت موضوع خبر
نقش ایفاشده مدت پخش به دقیقه
سازمان/دستگاه
1 روز ارتش
رژه ارتش اطلاع‌رسانی
3:58 ارتش
2
جشن شکوفه‌ها آغاز سال تحصیلی
آموزشی درگیری- حادثه
اطلاع‌رسانی نظارت بر محیط فرهنگ‌سازی
10:20 وزارت آموزش و پرورش
3
سفر رئیس جمهور
سفر رئیس جمهور سخنرانی در مجمع عمومی
اطلاع‌رسانی 15:30
وزارت خارجه ریاست جمهوری

بنا به اطلاعات داده شده جدول فوق مدت زمانی را که پخش اخبار 20:30 از تاریخ 30-6-92 تا 12-7-92 به مناسبت ملی مرتبط با آموزش و پرورش اختصاص داده است، رتبه دوم را داراست پس نتیجه اینکه عملکرد اخبار 20:30 در این چهار روز در مواجهه با این مناسبت خوب بوده است.

جدول پخش اخبار 20:30 سیما از تاریخ 30-6-92 تا 2-7-92 بر اساس نقش ایفا شده برای وزارتخانه

ردیف
نقش ایفاشده مدت پخش به دقیقه
وزارت آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات وزارت ارشاد
وزارت اطلاعات
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت بهداشت و درمان وزارت خارجه
وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع وزارت علوم
وزارت کشور وزارت نیرو
وزارت ورزش مابقی سازمان‌ها
1
اطلاع‌رسانی 58:08
04:28 00:45
0 01:00
01:01 03:18
19:16 02:16
0 02:32
00:34 00:35
00:15 22:51
2 نظارت بر محیط
44:05 05:32
00:10 00«45
0 0 07:30
01:20 01:30
02:14 03:10
01:09 01:10
07:08 12:25
3 فرهنگسازی
02:07 00:20
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 01:47
4
آموزشی 02:06
0 0 0
0 02:06
0 0 0
0 0
0 0 0
0
5 ایجاد مشارکت اجتماعی
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0

اخبار 20:30 در این چهار روز در ایفای نقش اطلاع رسانی در برنامه‌های خود بعد از وزارت خارجه در رتبه دوم به آموزش و پرورش از بین وزارتخانه‌ها پرداخته است که این عملکرد خوب است.

اخبار 20:30 در این چهار روز در ایفای نقش نظارت بر محیط در برنامه‌های خود، بعد از وزارت بهداشت و ورزش در رتبه سوم به وزارت آموزش و پرورش از بین دیگر وزارتخانه‌ها پرداخته است که با توجه به بعد منفی این نقش، این عملکرد نیز خوب است.

اخبار 20:30 در این چهار روز در ایفای نقش فرهنگ سازی در برنامه‌های خود تنها به آموزش و پرورش از بین وزارتخانه‌ها پرداخته است که این عملکرد نیز درخور است.

اخبار 20:30 در این چهار روز در ایفای نقش آموزشی و ایجاد مشارکت اجتماعی در برنامه‌های خود توجه کمی داشته است. که شاید به ماهیت خبری و اطلاع رسانی این بخش خبری بر می‌گردد
منابع:
1. مبانی ارتباطات جمعی .تألیف دکتر سید محمد دادگران‌. انتشارات فیروزه . تهران. 1374

2. نظریه‌های رسانه - اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تألیف سید محمد مهدی زاده. انتشارات همشهری. تهران.1389

3. وسایل ارتباطات جمعی . تألیف دکتر کاظم معتمدنژاد. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.1383

4. تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات. تألیف: علی میرسعید قاضی. انتشارات مبتکران. تهران. 1370

5. مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تألیف و ترجمه: دکتر هرمز مهرزاد. انتشارات فاران. تهران. 1380

6. جامعه شناسی ارتباطات. تألیف: ساروخانی باقر. انتشارات اطلاعات. چاپ چهارم. تهران. 1372
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار