امروز : جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - 2018 April 27
۰۷:۴۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 25413
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۳۰
تعداد بازدید: 224
سە سال پیش با وقوع اعتراض‌های مردمی در خاورمیانە و شمال آفریقا، روند تغییر موازنە قدرت در خاورمیانە بە نفع جریانهای مردمی آغاز شد و از همین رو ...

سە سال پیش با وقوع اعتراض‌های مردمی در خاورمیانە و شمال آفریقا، روند تغییر موازنە قدرت در خاورمیانە بە نفع جریانهای مردمی آغاز شد و از همین رو تظاهرات و اعتراضات وسیعی در سرتاسر جهان عرب از تونس، مصر، لیبی تا بحرین، اردن و سوریە شکل گرفت.

بهار عربی کە گویی سردمداران عرب را غافلگیر کرد بود، خیلی زود در بسیاری از کشورهای جهان عرب فراگیر شد، اما سرنوشت همە این کشورها یکسان نبود. در تونس ، مصر و لیبی منجر بە سقوط، زین العابدین بن علی، حسنی مبارک و معمر قذافی شد ، در بحرین نیروهای امنیتی این کشور با حمایت گستردە آل سعود، تظاهرات را سرکوب و در اردن پادشاە این کشور را وادار بە انجام برخی اصلاحات کردند.

اما حکایت سوریە همچنان باقی است و تاکنون و پس از گذر بیش از ٢ سال هنوز برندە و بازندە هیچکدام از طرفهای جنگ مشخص نشدە و بازندە واقعی مردم عادی این کشور هستند کە هیچ نقشی در این جنگ ندارند.

تحولات سوریه در دو سال گذشتە کم کم به سمت ایجاد یک جنگ داخلی تمام عیار و خروج اعتراضها از وضعیت تظاهرات و راهپیمایی بە جنگ های سنگین خیابانی و فرقەای سوق دادە شد و هم اکنون وارد مرحلەای شدە است کە حتی خبرە ترین کارشناسان سیاسی و امنیتی از پیش بینی آیندە این وضعیت درمانده ماندەاند و نمی‌توانند نتیجە نهایی این زور آزمایی را بە درستی پیش بینی کنند.

این وضعیت موجب شد تا شمار زیادی از شهروندان سوری به علل گوناگون کە مهمترین آن حفظ جان خود و خانواده‌شان بود از دیار چند هزار سالە خود بە امید یافتن سر پناهی امن ، دل کندە و به کشورهای همسایه پناهنده شوند.

منطقە کردستان عراق یکی از مناطقی است کە از دو سال گذشتە تاکنون پذیرایی بیش از ٢٠٠ هزار آوارە سوری بودە کە بیشتر آنها در اردوگاە «دومیز» استان دهوک اسکان دادە شدەاند ، پناهندگان در این اردوگاە با وجود کمک های حکومت این منطقە و سازمانهای بشر دوستانە ، در سخت ترین شرایط اقتصادی و روانی زندگی می‌کنند.

دختران و زنهای این آوارگان هم اکنون در بسیاری از مناطق جهان از جملە منطقە کردستان عراق خواستە یا ناخواستە مورد تعرض برخی از افراد سود جو شدە و در مقابل مقدار پولی اندک دچار سوء استفادە جنسی قرار می‌گیرند.

مقامات امنیتی استان دهوک تا حدود زیادی با محدود کردن ورود و خروج افراد از اردوگاە پناهندگان و ممانعت از ورود افراد غیر بومی، تا حدود زیادی توانستەاند از انتشار این پدیدە جدید جلوگیری کنند.

اما این پایان مشکلات آنها نیست، آوارگان سوری هم اکنون خواستە یا ناخواستە وارد بازی های سیاسی انتخاباتی شدە و برخی از احزاب کُرد منطقە کردستان با صدور شناسنامە های موقت، می‌خواهند از این پناهجویان در انتخابات آیندە این منطقە استفادە کنند.

بر اساس اسنادی رسانەهای اپوزسیون کردستان عراق منتشر کردەاند، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق بە رهبری مسعود بارزانی، در نامەهای رسمی از وزارت کشور این منطقە خواستە است نسبت بە صدور شناسنامە بە آوارگان سوری اقدام کند.

دفتر سیاسی حزب دمکرات در این نامە مدعی شدە این افراد «عراقی‌‌هایی هستند کە سالهاست در سوریە ساکن شدە و هم اکنون بە وطن خود بازگشتەاند.»

ادعای کە بە شدت از سوی احزاب اپوزسیون منطقە کردستان رد شدە و مقامات این احزاب معتقدند صدور شناسنامە برای این افراد نە تنها در جهت کمک بە سوری های پناهندە کردستان نیست، بلکە وارد کردن ناخواستە این پناهجویان بە بازی سیاسی است کە حزب بارزانی برای انتخابات آیندە این منطقە تدارک دیدە است.

آمار رسانەهای منطقە کردستان، از صدور بیش از ٤٠ هزار شناسنامە بە سوری‌های مقیم کردستان حکایت دارد؛ آماری کە امکان تائید نهایی آن بە صورت مستقل وجود ندارد، اما تصویر چندین شناسنامە کە برای سوریە های مقیم کردستان صادر شدە، در رسانەها منتشر شدە است.

هر چە باشد، مردها و زن‌های سوری هم اکنون به اجبار وارد بازی سیاسی کثیفی شدەاند و این بهایی است کە مردان و زنان سوری برای «جنگ علیه تروریست‌ها» می‌پردازند.

نویسنده: محمد بختیار

انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار