امروز : یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 23
۰۲:۳۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 38031
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۰
تعداد بازدید: 76
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اصلاح و توسط معاون آموزش ...

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اصلاح و توسط معاون آموزش وزارت علوم ابلاغ شد، براین اساس در صورت خروج هرکدام از اعضا از ترکیب هیئت موسس، آورده وی به نرخ روز محاسبه و به وی عودت خواهد شد. که با این اقدام ماهیت عام المنفعه بودن سرمایه گذاری در موسسات غیرانتفاعی جای خود را به انگیزه اقتصادی می‌دهد.
همچنین براساس اساسنامه جدید، سالیانه درصدی از سود موسسه تحت عنوان پاداش به اعضای هیئت موسس و هیئت امنا پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است در موسسات انتفاعی تمام سود موسسه بین هیئت موسس توزیع می‌شد ولی در اساسنامه جدید موسسات غیرانتفاعی درصدی از سود تحت عنوان پاداش بین اعضای هیئت موسس توزیع می‌شود، بدین ترتیب این موسسات غیرانتفاعی از پرداخت مالیات بر درآمد همچنان معاف می‌مانند.
همانگونه که مشخص است هم اکنون تنها تفاوت بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و موسسات تجاری توزیع درصدی از سود به جای توزیع کامل سود موسسه بین اعضای هیئت موسس است.
براساس ماده 38 این اساسنامه پس از انجام تعهدات، تعیین تکلیف دیون «موسسه»، پرداخت حقوق موسسین (موضوع ماده 30) و اعلام ختم تصفیه، باقیمانده دارایی «موسسه» با رعایت بند 2 ماده 34 این اساسنامه، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌شود.

براساس تبصره یک این ماده اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل می‌شود و تبصره دوم حکایت از آن دارد که هیئت تصفیه موظف است در موارد فوق، صورت‌ مجلسی که به امضای حداقل دو تن از اعضای هیئت تصفیه می‌رسد در دو نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به هیئت موسس و نسخه دیگر را همراه تمام اسناد و مدارک به دفتر گسترش وزارت علوم تسلیم کند.
ماده 30 این اساسنامه به حقوق مؤسسین اختصاص دارد، براساس این ماده در صورتی که عضو هیئت موسس به هر دلیل (فوت، استعفا، حجر و یا از دست دادن شرایط عضویت طبق مقررات مربوط) از هیئت موسس خارج شود، آورده (سرمایه) وی که در اسناد و مدارک و دفاتر قانونی «موسسه» ثبت شده و در اختیار «موسسه» بوده است، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت، پذیرش استعفا(موضوع قسمت نخست تبصره 4 ماده 7 این اساسنامه)، مستعفی شناخته شدن (موضوع قسمت دوم تبصره 4 ماده 7 این اساسنامه)، حجر و از دست دادن شرایط عضویت (حسب مورد)، توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط هیئت موسس تعیین می‌شود، به قیمت روز انجام کارشناسی، ارزیابی می‌شود و پس از کسر هزینه کارشناسی و سایر هزینه‌های قانونی مترتبه و دیون عضو هیئت موسس به «موسسه»، باقیمانده مطالبات عضو هیئت موسس، از محل دارایی «موسسه» به وی یا قائم‌مقام قانونی او (حسب مورد) پرداخت خواهد شد.

براساس تبصره این ماده، چنانچه تسویه حساب یا موسس یا قائم‌مقام قانونی وی در مهلت 6 ماه مذکور، موجب کاهش دارائی «موسسه» و اخلال در فعالیت آموزشی آن باشد، این مهلت متناسب با وضع مالی «موسسه» با تشخیص هیئت‌ امنای «موسسه» تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.
در این صورت، مطالبات موسس یا قائم‌مقام قانونی وی را که به شرح مذکور در صدر این ماده محاسبه می‌شود باید با رعایت تناسب تغییر شاخص سالیانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و به عضو هیئت موسس یا قائم‌مقام قانونی وی (حسب مورد) پرداخت شود.

براساس این اساسنامه، در موردی که «موسسه» ثبت شده و در اختیار «موسسه» بوده است، در مدت تصفیه امور «موسسه» توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط هیئت تصفیه انتخاب خواهد شد، به قیمت روز انجام کارشناسی، ارزیابی می‌شود و پس از کسر هزینه کارشناسی و سایر هزینه‌های قانونی مترتبه و دیون عضو هیئت موسس به «موسسه»، باقیمانده مطالبات عضو هیئت موسس، از محل دارائی «موسسه» به وی پرداخت خواهد شد.

چنانچه شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به یکی از اعضای هیئت موسس ادعای حقی کند حقوق مالی متعلق به موسس، و طبق مقررات قانونی قابل توقیف است و در این صورت، حقوق مالی متعلق به موسس طبق بند 1-30 این اساسنامه تعیین می‌شود و در اجرای حکم قطعی دادگاه صالح ؟ اجرائیه ثبتی (حسب مورد)، دیون موسس به شخص ثالث، از محل باقیمانده مطالبات عضو هیئت موسس، طبق مقررات و ضوابط مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 31 این اساسنامه به پاداش‌های هیئت موسس تعلق دارد، براساس این ماده، به منظور کمک به پیشرفت و توسعه فعالیت‌های «موسسه» و تشویق اعضای هیئت موسس به مشارکت بیشتر در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های آن و با هدف حمایت و قدردانی از تلاش آنان در اداره هرچه بهتر «موسسه»، از تاریخ شروع فعالیت‌ آموزشی‌ «موسسه»، سالیانه مبلغی به عنوان پاداش از محل درآمدهای موضوع بندهای 2-29 و 3-29 این اساسنامه به هر یک از آنان پرداخت خواهد شد.

براساس تبصره یک این ماده، میزان پاداش هر یک از اعضای هیئت موسس در هر سال مالی «موسسه»، با توجه به میزان فعالیت‌های «موسسه» و عضو، طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد هیئت موسس به تصویب هیئت‌ امنای «موسسه» خواهد رسید، تعیین می‌شود.

براساس تبصره دوم، مجموع پاداش قابل پرداخت به هر یک از اعضای هیئت موسس در هر سال مالی «موسسه»، از چهار(4) درصد درآمدهای موضوع بندهای 2-29 و 3-29 این اساسنامه بیشتر نخواهد بود.

براساس تبصره سوم، در صورتی که در سال مالی «موسسه»، درآمدهای موضوع بندهای 2-29 و 3-29 این اساسنامه برای پرداخت هزینه‌های «موسسه» کافی نباشد، پرداخت پاداش به اعضای هیئت موسس منتفی است.

ماده 32 این اساسنامه به پاداش‌های هیئت امنا تعلق دارد،‌ براساس این ماده، پاداش سالیانه اعضای هیئت امنای «موسسه» طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد معاون آموزشی «وزارت» به تصویب «شورای گسترش» خواهد رسید، تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده 33 نیز به انحلال «موسسه» می‌پردازد که براساس آن، «موسسه» به پیشنهاد حداقل دو سوم کل اعضای هیئت موسس منحل می‌شود. 

در صورت تخلف «موسسه» از مقررات اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مقررات جاری کشور، بنا به تشخیص «شورای گسترش» مؤسسه منحل می‌شود. البته تصمیم «شورای گسترش» مبنی بر انحلال «موسسه» قطعی است و موسسین با امضای ذیل این اساسنامه، حق اعتراض به آن را از خود سلب کرده‌اند.

براساس این گزارش، در صورتی که «شورای گسترش» با انحلال «موسسه» موافقت اصولی کند نماینده «موسسه» موظف است تمام تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ‌التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق ضوابط و مقررات مربوط اجرا کند.

«شورای گسترش» می‌تواند دانشجویان «موسسه» را به عنوان دانشجوی مهمان یا انتقالی به سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور معرفی کند.

انتهای پیام/ 
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها