امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - 2018 April 23
۰۲:۲۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 7314
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۱۸
تعداد بازدید: 146
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. بر ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند.

بر اساس جدیدترین نتایج به دست آمده در فصل پاییز 91، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 37.5 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 61.3 درصد و در بین زنان 13.7 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.8 درصد و در نقاط شهری 36.6 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41.2 درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 67.6 درصد و در بین زنان 14.9 درصد، در نقاط شهری 40.1 درصد و در نقاط روستایی 44.4 درصد به دست می‌آید.

نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی


شرح کل
مرد
زن
نقاط شهری
نقاط روستایی

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر
37.5
61.3
13.7
36.6
39.8

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر
41.2
67.6
14.9
40.1
44.4


مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.1 درصد) در گروه سنی 44ـ40 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39ـ35 ساله با 93.6 درصد و زنان گروه سنی 29ـ25 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1391 نسبت به پاییز 1390، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 1.8 افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 1.9 درصد و در نقاط روستایی 1.2 درصد افزایش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.6 درصد و در بین زنان 2.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1391 نسبت به پاییز 1390، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 1.8 افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 1.9 درصد و در نقاط روستایی 1.2 درصد افزایش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.6 درصد و در بین زنان 2.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1391 نسبت به تابستان 1391، 0.7 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد و در نقاط روستایی 1.3 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ، در بین مردان 1.0 درصد و در بین زنان 0.5 درصد کاهش داشته است.

تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر و 15 ساله و بیشتر در جدول 2ـ1 نشان داده شده است.

همچنین نرخ بیکاری نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند.

بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز است. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 11.2 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 9.8 درصد و در بین زنان 17.7 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.5 درصد و در نقاط روستایی 8.0 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان 11.2 درصد به دست می‌آید.


شرح کل
مرد
زن
نقاط شهری
نقاط روستایی

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر
11.2
9.8
17.7
12.5
8.0

نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر
11.2
9.8
17.8
12.5
8.0


مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24ـ20 ساله با 27.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 23.5 درصد و در بین زنان با 47.9 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز 1391 نسبت به تابستان 1391، 1.2 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 2.0 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.8 درصد افزایش داشته است. همچنین در بین زنان 4.3 درصد و در بین مردان 0.5 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1391 نسبت به پاییز 1390، 0.6 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 0.3 درصد و در نقاط روستایی 1.4 درصد کاهش یافته است. همچنین در بین مردان 0.4 درصد و در بین زنان 2.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس هر چند تلاش‌های زیادی برای ایجاد و توسعه اشتغال از سوی مسئولان صورت گرفته است اما با توجه به تحلیل‌های آماری نرخ بیکاری به نظر می رسد برنامه ریزان این حوزه باید جوانان جویای کار را در اولویت دست یابی به شغل قرار دهند.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها