امروز : چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - 2018 April 25
۱۴:۲۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 93069
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۲۱
تعداد بازدید: 360
فایل های صوتی ترتیل کل قرآن کریم از قاری عبدالله مطرود برای دانلود در اختیار شما روزه داران قرار میگیرد

فایل های صوتی ترتیل کل قرآن کریم از قاری عبدالله مطرود برای دانلود در اختیار شما روزه داران قرار میگیرد

0d55bf98 4f9c 4d21 ae4f 997e57b641e61 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود

 

 

 

musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حمد 1:14
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه بقره 2:18:42
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه آل عمران 1:20:42
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نساء 1:31:15
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مائده 1:03:54
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انعام 1:07:20
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه اعراف 1:17:51
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انفال 27:20
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه توبه 58:39
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه یونس 39:53
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه هود 43:44
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه یوسف 38:43
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه رعد 17:52
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ابراهیم 19:15
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حجر 14:52
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نحل 40:10
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه اسراء 32:33
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه کهف 19:25
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مریم 19:57
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه طه 27:11
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انبیاء 25:59
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حج 26:32
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مؤمنون 22:55
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نور 29:20
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فرقان 18:51
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه شعراء 27:40
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نمل 25:26
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قصص 30:07
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه عنکبوت 21:01
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه روم 17:04
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه لقمان 11:50
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه سجده 8:16
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه احزاب 30:22
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه سبأ 18:40
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فاطر 17:41
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه یس 14:55
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه صافات 20:37
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ص 15:18
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه زمر 25:57
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه غافر 25:28
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فصلت 17:44
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه شوری 18:29
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه زخرف 19:38
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه دخان 8:08
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه جاثیه 11:02
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه احقاف 13:57
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه محمد 11:39
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فتح 10:49
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حجرات 7:35
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ق 8:38
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ذاریات 7:31
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه طور 6:50
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نجم 7:37
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قمر 8:06
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه الرحمن 9:28
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه واقعه 9:55
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حدید 12:34
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مجادله 9:52
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حشر 10:43
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ممتحنه 8:13
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه صف 4:39
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه جمعه 3:41
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه منافقون 4:10
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه تغابن 5:15
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه طلاق 6:08
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه تحریم 6:00
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ملک 7:02
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قلم 6:31
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه حاقه 6:30
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه معارج 4:40
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نوح 5:25
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه جن 6:33
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مزمل 4:30
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مدثر 6:17
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قیامه 4:25
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انسان 6:07
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مرسلات 5:10
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نبأ 4:42
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نازعات 4:28
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه عبس 3:25
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه تکویر 2:37
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انفطار 2:00
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مطففین 4:02
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه انشقاق 2:27
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه بروج 2:30
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه طارق 1:37
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه اعلی 1:46
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه غاشیه 2:17
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فجر 3:10
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه بلد 2:00
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه شمس 1:32
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه لیل 2:10
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ضحی 1:11
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه شرح 00:50
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه تین 1:03
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه علق 1:46
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قدر 00:52
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه بینه 1:55
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه زلزال 1:00
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه عادیات 1:05
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قارعه 1:01
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه تکاثر 00:53
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه عصر 00:33
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه همزه 00:58
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فیل 00:46
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه قریش 00:43
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ماعون 00:50
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه کوثر 00:30
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه کافرون 00:46
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه نصر 00:38
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه مسد 00:44
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه اخلاص 00:31
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه فلق 00:40
musicdl178 ترتیل کل قرآن کریم از عبدالله مطرود سوره ی مبارکه ناس
برچسب ها:
آخرین اخبار