امروز : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - 2018 January 19
۱۳:۴۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 93265
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۱۲
تعداد بازدید: 704
فایل های صوتی  تلاوت های استاد عبدالرحمان سدیس برای دالنلود در اختیار شما روزه دار گرامی قرار میگیرد؛التماس دعای فرج

فایل های صوتی  تلاوت های استاد عبدالرحمان سدیس برای دالنلود در اختیار شما روزه دار گرامی قرار میگیرد؛التماس دعای فرج

2255dd6e 9d4d 49ba 8f1d 1c14614809e71 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس

 

 

 

musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حمد 00:34
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره بقره 1:29:09
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره آل عمران 51:21
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نساء 55:44
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مائده 43:50
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انعام 43:52
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره اعراف 51:23
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انفال 19:10
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره توبه 38:46
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره یونس 26:19
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره هود 28:03
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره یوسف 28:03
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره رعد 12:58
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ابراهیم 12:36
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حجر 10:46
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نحل 27:31
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره اسراء 24:31
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره کهف 22:04
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مریم 15:37
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره طه 19:41
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انبیاء 18:08
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حج 19:58
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مومنون 15:20
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نور 22:02
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فرقان 13:41
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره شعراء 20:10
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نمل 17:58
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قصص 21:58
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره عنکبوت 15:48
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره روم 11:06
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره لقمان 7:56
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره سجده 6:22
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره احزاب 20:27
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره سباء 13:21
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فاطر 13:36
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره یس 12:46
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره صافات 14:52
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ص 12:25
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره زمر 20:55
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره غافر 17:32
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فصلت 13:08
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره شوری 11:43
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره زخرف 14:07
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره دخان 5:49
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره الجادثیه 8:17
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره احقاف 8:37
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره محمد 7:21
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فتح 8:55
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حجرات 6:18
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ق 7:03
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ذاریات 5:54
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره طور 5:00
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نجم 4:38
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قمر 4:45
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره رحمن 8:29
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره واقعه 7:11
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حدید 9:09
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مجادله 6:34
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حشر 6:04
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ممتحنه 5:05
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره صفّ 3:13
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره جمعه 3:08
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره منافقون 3:17
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره تغابن 4:08
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره طلاق 5:04
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره تحریم 4:54
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ملک 4:35
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قلم 4:30
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره حاقه 4:18
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره معارج 3:20
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نوح 3:16
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره جنّ 5:02
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس مزّمّل 3:38
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مدثر 4:37
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قیامه 2:52
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انسان 4:35
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مرسلات 3:36
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نباء 3:32
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نازعات 3:07
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس عبس 2:34
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره تکویر 1:46
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انفطار 1:21
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مطفّفین 2:57
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره انشقاق 1:51
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره بروج 1:56
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره طارق 1:01
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره اعلی 1:06
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره غاشیه 1:19
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فجر 2:10
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره بلد 1:08
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره شمس 00:54
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره لیل 1:04
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ضحی 00:40
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره شرح 00:25
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره تین 00:35
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره علق 1:00
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قدر 00:26
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره بینه 1:15
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره زلزله 00:51
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره عادیات 00:58
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قارعه 00:52
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره تکاثر 00:42
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره عصر 00:26
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره همزه 00:41
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فیل 00:35
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره قریش 00:30
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ماعون 00:34
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره کوثر 00:17
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره کافرون 00:31
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره نصر 00:29
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره مسد 00:29
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره اخلاص 00:17
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره فلق 00:26
musicdl483 تلاوت های استاد عبدالرحمان سديس سوره ناس 00:33
برچسب ها:
آخرین اخبار