امروز : پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 23
۰۴:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 93300
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۰۴
تعداد بازدید: 7413
لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد محمد ایوب – به تفکیک سوره

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد محمد ایوب – به تفکیک سوره

سوره

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت دوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت سوم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت چهارم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت پنجم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت ششم مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

 

musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب توبه 46 تا 59 05:41
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب احزاب 1 تا 17 06:41
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فاتحه (حمد) 00:59
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه بقره 02:23:36
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه آل عمران 01:32:32
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نساء 01:23:56
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مائده 01:07:59
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انعام 01:21:22
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه اعراف 01:25:19
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انفال 36:39
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه توبه 01:03:02
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه یونس 43:27
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه هود 48:34
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه یوسف 45:05
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه رعد 21:00
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ابراهیم 23:24
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نحل 51:06
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه اسراء 32:18
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مریم 19:43
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه طه 29:54
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انبیاء 32:29
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه حج 30:19
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مؤمنون 26:00
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نور 35:51
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فرقان 18:27
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه شعراء 38:13
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نمل 30:26
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قصص 06:25
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه عنکبوت 24:34
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه روم 20:45
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه لقمان 12:53
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه سجده 11:08
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه احزاب 34:09
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه سبأ 22:27
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فاطر 17:15
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه یس 17:44
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه صافات 24:12
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ص 18:03
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه زمر 26:01
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه غافر 27:40
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فصلت 21:06
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه شوری 22:41
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه زخرف 20:49
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه دخان 09:50
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه جاثیه 10:51
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه احقاف 15:00
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» 12:46
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فتح 12:36
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه حجرات 09:37
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ق 08:23
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه طور 08:55
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نجم 08:49
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قمر 08:53
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه الرحمن 12:42
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه واقعه 13:02
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه حدید 15:05
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مجادله 11:09
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه حشر 11:37
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ممتحنه 09:16
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه صف 05:24
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه جمعه 04:15
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه منافقون 04:23
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه تغابن 05:43
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه طلاق 06:18
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه تحریم 06:00
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ملک 07:25
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قلم 07:59
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه حاقه 06:36
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه معارج 05:31
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نوح 05:03
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه جن 05:53
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مزمل 04:34
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مدثر 06:55
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قیامه 04:15
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انسان 06:33
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مرسلات 05:49
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نبأ 05:08
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نازعات 04:47
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه عبس 04:04
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه تکویر 03:05
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انفطار 02:20
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مطففین 05:14
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه انشقاق 02:46
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه بروج 02:59
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه طارق 01:38
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه اعلی 01:50
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه غاشیه 02:21
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فجر 03:35
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه بلد 01:58
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه شمس 01:26
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه لیل 01:56
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ضحی 01:10
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه شرح 00:48
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه تین 01:09
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه علق 01:48
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قدر 00:49
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه بینه 02:23
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه زلزله 01:05
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه عادیات 01:14
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قارعه 01:09
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه تکاثر 01:01
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه عصر 00:29
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه همزه 01:00
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فیل 00:49
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه قریش 00:45
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ماعون 00:58
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه کوثر 00:26
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه کافرون 00:56
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه نصر 00:35
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه مسد 00:42
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه اخلاص (توحید) 00:24
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه فلق 00:35
musicdl1046 ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد ایوب سوره مبارکه ناس 00:52
شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
1 فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
2 بقره   برای دانلود کلیلک کنید
3 آل عمران برای دانلود کلیلک کنید
4 نساء   برای دانلود کلیلک کنید
5 مائده برای دانلود کلیلک کنید
6 أنعام   برای دانلود کلیلک کنید
7 أعراف برای دانلود کلیلک کنید
8 أنفال   برای دانلود کلیلک کنید
9 توبه برای دانلود کلیلک کنید
10 یونس   برای دانلود کلیلک کنید
11 هود برای دانلود کلیلک کنید
12 یوسف   برای دانلود کلیلک کنید
13 رعد برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم   برای دانلود کلیلک کنید
15 حجر برای دانلود کلیلک کنید
16 نحل   برای دانلود کلیلک کنید
17 إسراء برای دانلود کلیلک کنید
18 کهف   برای دانلود کلیلک کنید
19 مریم برای دانلود کلیلک کنید
20 طه   برای دانلود کلیلک کنید
21 أنبیاء برای دانلود کلیلک کنید
22 حج   برای دانلود کلیلک کنید
23 مؤمنون برای دانلود کلیلک کنید
24 نور   برای دانلود کلیلک کنید
25 فرقان برای دانلود کلیلک کنید
26 شعراء   برای دانلود کلیلک کنید
27 نمل برای دانلود کلیلک کنید
28 قصص   برای دانلود کلیلک کنید
29 عنکبوت برای دانلود کلیلک کنید
30 روم   برای دانلود کلیلک کنید
31 لقمان برای دانلود کلیلک کنید
32 سجده   برای دانلود کلیلک کنید
33 أحزاب برای دانلود کلیلک کنید
34 سبأ   برای دانلود کلیلک کنید
35 فاطر برای دانلود کلیلک کنید
36 یس   برای دانلود کلیلک کنید
37 صافات برای دانلود کلیلک کنید
38 ص   برای دانلود کلیلک کنید
39 زمر برای دانلود کلیلک کنید
40 غافر   برای دانلود کلیلک کنید
41 فصلت برای دانلود کلیلک کنید
42 شورى   برای دانلود کلیلک کنید
43 زخرف برای دانلود کلیلک کنید
44 دخان   برای دانلود کلیلک کنید
45 جاثیه برای دانلود کلیلک کنید
46 أحقاف   برای دانلود کلیلک کنید
47 محمد برای دانلود کلیلک کنید
48 فتح   برای دانلود کلیلک کنید
49 حجرات برای دانلود کلیلک کنید
50 ق   برای دانلود کلیلک کنید
51 ذاریات برای دانلود کلیلک کنید
52 طور   برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر   برای دانلود کلیلک کنید
55 رحمن برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه   برای دانلود کلیلک کنید
57 حدید برای دانلود کلیلک کنید
58 مجادله   برای دانلود کلیلک کنید
59 حشر برای دانلود کلیلک کنید
60 ممتحنه   برای دانلود کلیلک کنید
61 صف برای دانلود کلیلک کنید
62 جمعه   برای دانلود کلیلک کنید
63 منافقون برای دانلود کلیلک کنید
64 تغابن   برای دانلود کلیلک کنید
65 طلاق برای دانلود کلیلک کنید
66 تحریم   برای دانلود کلیلک کنید
67 ملک برای دانلود کلیلک کنید
68 قلم   برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه برای دانلود کلیلک کنید
70 معارج   برای دانلود کلیلک کنید
71 نوح برای دانلود کلیلک کنید
72 جن   برای دانلود کلیلک کنید
73 مزمل برای دانلود کلیلک کنید
74 مدثر   برای دانلود کلیلک کنید
75 قیامه برای دانلود کلیلک کنید
76 إنسان   برای دانلود کلیلک کنید
77 مرسلات برای دانلود کلیلک کنید
78 نبأ   برای دانلود کلیلک کنید
79 نازعات برای دانلود کلیلک کنید
80 عبس   برای دانلود کلیلک کنید
81 تکویر برای دانلود کلیلک کنید
82 انفطار   برای دانلود کلیلک کنید
83 مطففین برای دانلود کلیلک کنید
84 انشقاق   برای دانلود کلیلک کنید
85 بروج برای دانلود کلیلک کنید
86 طارق   برای دانلود کلیلک کنید
87 أعلى برای دانلود کلیلک کنید
88 غاشیه   برای دانلود کلیلک کنید
89 فجر برای دانلود کلیلک کنید
90 بلد   برای دانلود کلیلک کنید
91 شمس برای دانلود کلیلک کنید
92 لیل   برای دانلود کلیلک کنید
93 ضحى برای دانلود کلیلک کنید
94 شرح   برای دانلود کلیلک کنید
95 تین برای دانلود کلیلک کنید
96 علق   برای دانلود کلیلک کنید
97 قدر برای دانلود کلیلک کنید
98 بینه   برای دانلود کلیلک کنید
99 زلزله برای دانلود کلیلک کنید
100 عادیات   برای دانلود کلیلک کنید
101 قارعه برای دانلود کلیلک کنید
102 تکاثر   برای دانلود کلیلک کنید
103 عصر برای دانلود کلیلک کنید
104 همزه   برای دانلود کلیلک کنید
105 فیل برای دانلود کلیلک کنید
106 قریش   برای دانلود کلیلک کنید
107 ماعون برای دانلود کلیلک کنید
108 کوثر   برای دانلود کلیلک کنید
109 کافرون برای دانلود کلیلک کنید
110 نصر   برای دانلود کلیلک کنید
111 مسد برای دانلود کلیلک کنید
112 إخلاص   برای دانلود کلیلک کنید
113 فلق برای دانلود کلیلک کنید
114 ناس   برای دانلود کلیلک کنید

 

ترتیل قرآن کریم شیخ محمد أیوب ( طول )  
متن سوره السوره الفاتحه ۱
متن سوره السوره البقره ٢
متن سوره السوره آل عمران ٣
متن سوره السوره النساء ۴
متن سوره السوره المائده ۵
متن سوره السوره الانعام ۶
متن سوره السوره الاعراف ٧
متن سوره السوره الانفال ٨
متن سوره السوره التوبه ٩
متن سوره السوره یونس ۱٠
متن سوره السوره هود ۱۱
متن سوره السوره یوسف ۱٢
متن سوره السوره الرعد ۱٣
متن سوره السوره ابراهیم ۱۴
متن سوره السوره الحجر ۱۵
متن سوره السوره النحل ۱۶
متن سوره السوره الاسراء ۱٧
متن سوره السوره الکهف ۱٨
متن سوره السوره مریم ۱٩
متن سوره السوره طه ٢٠
متن سوره السوره الانبیاء ٢۱
متن سوره السوره الحج ٢٢
متن سوره السوره المؤمنون ٢٣
متن سوره السوره النور ٢۴
متن سوره السوره الفرقان ٢۵
متن سوره السوره الشعراء ٢۶
متن سوره السوره النمل ٢٧
متن سوره السوره القصص ٢٨
متن سوره السوره العنکبوت ٢٩
متن سوره السوره الروم ٣٠
متن سوره السوره لقمان ٣۱
متن سوره السوره السجده ٣٢
متن سوره السوره الاحزاب ٣٣
متن سوره السوره سبأ ٣۴
متن سوره السوره فاطر ٣۵
متن سوره السوره یس ٣۶
متن سوره السوره الصافات ٣٧
متن سوره السوره ص ٣٨
متن سوره السوره الزمر ٣٩
متن سوره السوره غافر ۴٠
متن سوره السوره فصلت ۴۱
متن سوره السوره الشورى ۴٢
متن سوره السوره الزخرف ۴٣
متن سوره السوره الدخان ۴۴
متن سوره السوره الجاثیه ۴۵
متن سوره السوره الاحقاف ۴۶
متن سوره السوره محمد ۴٧
متن سوره السوره الفتح ۴٨
متن سوره السوره الحجرات ۴٩
متن سوره السوره ق ۵٠
متن سوره السوره الذاریات ۵۱
متن سوره السوره الطور ۵٢
متن سوره السوره النجم ۵٣
متن سوره السوره القمر ۵۴
متن سوره السوره الرحمن ۵۵
متن سوره السوره الواقعه ۵۶
متن سوره السوره الحدید ۵٧
متن سوره السوره المجادله ۵٨
متن سوره السوره الحشر ۵٩
متن سوره السوره الممتحنه ۶٠
متن سوره السوره الصف ۶۱
متن سوره السوره الجمعه ۶٢
متن سوره السوره المنافقون ۶٣
متن سوره السوره التغابن ۶۴
متن سوره السوره الطلاق ۶۵
متن سوره السوره التحریم ۶۶
متن سوره السوره الملک ۶٧
متن سوره السوره القلم ۶٨
متن سوره السوره الحاقه ۶٩
متن سوره السوره المعارج ٧٠
متن سوره السوره نوح ٧۱
متن سوره السوره الجن ٧٢
متن سوره السوره المزمل ٧٣
متن سوره السوره المدثر ٧۴
متن سوره السوره القیامه ٧۵
متن سوره السوره الانسان ٧۶
متن سوره السوره المرسلات ٧٧
متن سوره السوره النبا ٧٨
متن سوره السوره النازعات ٧٩
متن سوره السوره عبس ٨٠
متن سوره السوره التکویر ٨۱
متن سوره السوره الانفطار ٨٢
متن سوره السوره المطففین ٨٣
متن سوره السوره الانشقاق ٨۴
متن سوره السوره البروج ٨۵
متن سوره السوره الطارق ٨۶
متن سوره السوره الاعلى ٨٧
متن سوره السوره الغاشیه ٨٨
متن سوره السوره الفجر ٨٩
متن سوره السوره البلد ٩٠
متن سوره السوره الشمس ٩۱
متن سوره السوره اللیل ٩٢
متن سوره السوره الضحى ٩٣
متن سوره السوره الشرح ٩۴
متن سوره السوره التین ٩۵
متن سوره السوره العلق ٩۶
متن سوره السوره القدر ٩٧
متن سوره السوره البینه ٩٨
متن سوره السوره الزلزله ٩٩
متن سوره السوره العادیات ۱٠٠
متن سوره السوره القارعه ۱٠۱
متن سوره السوره التکاثر ۱٠٢
متن سوره السوره العصر ۱٠٣
متن سوره السوره الهمزه ۱٠۴
متن سوره السوره الفیل ۱٠۵
متن سوره السوره قریش ۱٠۶
متن سوره السوره الماعون ۱٠٧
متن سوره السوره الکوثر ۱٠٨
متن سوره السوره الکافرون ۱٠٩
متن سوره السوره النصر ۱۱٠
متن سوره السوره المسد ۱۱۱
متن سوره السوره الاخلاص ۱۱٢
متن سوره السوره الفلق ۱۱٣
متن سوره
برچسب ها:
آخرین اخبار