امروز : سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ - 2018 January 22
۰۲:۵۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 96777
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 41
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از گچساران، هومن عنایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 150 میلیون ریال جهت بازسازی و ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از گچساران، هومن عنایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 150 میلیون ریال جهت بازسازی و مرمت پل خیری محمدخان و چهارطاقی خیرآباد اختصاص یافته است.

وی افزود: پل خیری‌ محمدخان در تاریخ 3 اسفند 77 با شمارهٔ ثبت 2207 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رئیس میراث فرهنگی ‌و گردشگری گچساران با بیان اینکه در کنار راه ارتباطی گچساران به دهدشت و 50 کیلومتری شمال غرب گچساران پل عظیمی از دوره‌ اسلامی باقی‌ مانده که به پل خیری و محمدخان معروف است، تصریح کرد: پل مذکور بر روی رودخانه‌ خیرآباد ایجاد شده که به احتمال زیاد در دوره‌ اسلامی و پس از تخریب پل در دوره ساسانی ساخته شده است.

عنایی ادامه داد: پل خیری و محمدخان در 400 متری چهارطاقی خیرآباد با 130 متر طول و هفت دهانه است که قسمت بیشتر آن در سمت غرب رودخانه و در خاک خوزستان واقع شده است.

رﺋﯿﺲ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﭽﺴﺎران بیان کرد: اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﮫﺎرطﺎﻗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﺮآﺑﺎد و در ﺣﺪود 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﮔﭽﺴﺎران واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

عنایی ﯾﺎدآور ﺷﺪ: ﭼﮫﺎر طﺎﻗﯽ ﺧﯿﺮآﺑﺎد در ﺟﺎده ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ دھﺪﺷﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﺮآﺑﺎد ﻋﻠﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و به ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وی خاطرنشان کرد: اﯾﻦ ﭼﮫﺎرطﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺸﮑﺪه ﺧﯿﺮآﺑﺎد ﺷﮫﺮت دارد، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺿﻼع 11 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اداﻣﻪ داد: اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭼﮫﺎر ﺟﺎﻧﺐ اﺻﻠﯽ دارای ﭼﮫﺎر طﺎق ﺑﻮده ﮐﻪ روی ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود 9 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ آوار ﺑﺮداری ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 90 آﻏﺎز و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

عنایی با بیان اینکه ﻣﺮﻣﺖ و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﻨﺎها در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، افزود: ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﭘﻞ ﺧﯿﺮی و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن و ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﮫﺎرطﺎﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر گردشگری و زیبای گچساران است که در طول سال گردشگران زیادی را به خود جذب می‎کند.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری گچساران ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ به ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﺎدآور ﺷﺪ: ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﻨﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ، در روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر فعالیت‎های این اداره‎، بیان کرد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری گچساران در راستای برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان اقدام به برگزاری چند دوره کلاس‌های آموزشی کرد.

عنایی گفت: کلاس‌های آموزش صنایع دستی در چند رشته گلیم بافی، چرم دوزی، دوخت لباس محلی و ... در سطح شهر، روستای سربیشه از اول خرداد آغاز به کار کرده است.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری گچساران با بیان اینکه هر کلاس بیش از 70 نفر شرکت کننده داشته است، عنوان کرد: مواد اولیه مورد نیاز رشته‌ها را تا جایی که مقدور است ما در اختیار کارآموزان قرار خواهیم داد.

وی همچنین با بیان اینکه برای کارآموزان مدرک و گواهی صادر خواهد شد، اذعان کرد: این اداره با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت جذب مربی و صدور کارت گواهی پایان دوره اقدام کرده است.

انتهای پیام/82022/س40/ظ1004
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها