امروز : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 June 21
۲۳:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 96804
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 23
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ضمن تبریک ولادت باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، ﺷﺼﺖ و پنجمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ...

ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ضمن تبریک ولادت باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، ﺷﺼﺖ و پنجمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژﯾﻪ در تاریخ ۲۳ تیر ﺳﺎﻋﺖ 14 در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾ‌ﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 66963712 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها